Nulta tolerancija na seksualno uznemiravanje i nasilje u radnom prostoru - i beyound!

O inicijativi i izvješću

Seksualno uznemiravanje i nasilje stalni su problemi u svijetu rada.

Uz financijsku potporu Europske komisije, EFFAT je proveo projekt „Borba protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja na poslu u sektoru poljoprivrede, hrane, turizma i domaćeg rada”. Projekt je pomogao u povećanju znanja o opsegu seksualnog uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu u sektorima EFFAT -a te u prikupljanju informacija o politikama i aktivnostima nacionalnih organizacija članica u borbi protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja.

Nalazi projekta i reference na dobre prakse u završnom izvješću, kao i "Preporuke EFFAT -a za zaštitu radnika od seksualnog uznemiravanja i nasilja”Trebao bi poslužiti kao nadahnuće i vodstvo sindikatima prema dubljem razumijevanju problema i načina za njihovo rješavanje.

Nadalje, rezultati projekta bit će uzeti u obzir u sektorskim odborima za socijalni dijalog (SSDC) s udrugama poslodavaca i europskim radničkim vijećima (EWC) transnacionalnih tvrtki u sektorima EFFAT -a.

Nulta tolerancija!