A munkaadók és a szakszervezetek a PHS ágazatokban egyesítik erőiket, és új stratégiát fogadnak el az ágazat ismertségének növelésére Európában

EFFAT – EFFE – EFSI – UNI-Europa közös sajtóközlemény

A munkaadók és a személyes és háztartási szolgáltatásokkal foglalkozó szakszervezetek (PHS) a PHS szektorok – a teljes uniós munkaerő közel 5%-át foglalkoztató – elismerése iránti elkötelezettségüket a következő két évre vonatkozó közös stratégia elfogadásával és egymás társadalmiként való elismerésével pecsételték meg. partnerek.

Saját kezdeményezésük részeként, hogy erőteljesen egységes hangot adjanak az ágazatoknak, olyan tevékenységek széles skáláját felölelve, mint a takarítás, a főzés, a kertészkedés vagy a gondozáshoz kapcsolódó tevékenységek (családi, idősek és gyermekek, fogyatékkal élők és betegek) EFFAT, EFFE, EFSI és a UNI Europa -a szociális partnerek a PHS szektorban- a következő célokban állapodtak meg:

  • Részvétel az EU közelgő gondozási stratégiájában a PHS ágazatok elismerésének előmozdításával, hogy hozzájárulásukat és szükségleteiket megfelelően figyelembe vegyék a soron következő uniós szintű kezdeményezésekben.
  • Szociális partnerek kapacitásának kiépítése a nemzeti szociális párbeszédben való jobb képviselet biztosításával, ami kulcsfontosságú a PHS munkavállalók jogainak kollektív tárgyalásokon keresztül történő emelésében és a PHS munkáltatók támogatásában a tisztességes és biztonságos munkahelyek kialakításában.
  • A be nem jelentett munkavégzés kezelése a PHS ágazatokban az erre a célra szolgáló platformokon való részvételen és az azokban való részvételen, valamint uniós és/vagy nemzeti szintű kezdeményezéseken keresztül a leghatékonyabb eljárásokra való figyelemfelkeltés révén.
  • A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelése a legjobb gyakorlatok összegyűjtésével, kampányokba, kutatásokba és az érintett érdekelt felekkel és ügynökségekkel kialakított partnerségekbe való beépítéssel (EU-OSHA).
  • Szociális védelem biztosítása az uniós jogszabályi keretek hatékonyságának felmérése a PHS-dolgozók védelmében.
  • Nevelőszülők professzionalizálása az ágazatok közül a PHS-nek az EU Skills Agendájába és hasonló kezdeményezésekbe való felvételével.

A kezdeményezés megnyitja az utat egy folyamatosan növekvő és keresett szektor értékének növelése, elismerése és professzionalizálása felé, amely – miközben nagyszámú, csaknem 10 millió főt foglalkoztat – a legbizonytalanabb munkakörülményeket jellemzi. A PHS teljes munkaerőállományának legalább egyharmada be nem jelentett. 8.5 millió munkavállaló nő, és az összes PHS-munkás több mint fele migráns származású.

Ezek feltűnő adatok, amelyek egy nagyon sokszínű és széttagolt iparágról árulkodnak, amelyet továbbra is nehéz szabályozni.

Kristjan Bragason, az EFFAT főtitkára elmondta:Az új stratégia elfogadása nagyon ígéretes első lépés annak biztosítására, hogy Európában a családoknak alapvető szolgáltatásokat nyújtó, a gazdasághoz hozzájáruló háztartási alkalmazottak milliói részesüljenek a megérdemelt felértékelődésben, elismerésben és professzionalizálásban. Ratifikáció és végrehajtás ILO C189 and annak biztosítása, hogy a PHS munkavállalókra vonatkozzanak az uniós jogszabályok faliórái sürgősen szükséges."

Marie Beatrice Levaux-nak, az EFFE elnökének „ez a kétéves kötelezettségvállalás elősegíti a PHS szektor elismerését mind uniós, mind nemzeti szinten. Az EFFE immár egy évtizede aktívan dolgozik azon, hogy megvédje a magánháztartásokat mint munkaadókat, és büszke arra a jelentős eredményre, hogy elért egy strukturált, képzett, megfizethető munkaszektort, amely tisztességes munkakörülményeket és szociális jogokat garantál minden PHS dolgozó számára.”

Herwig Muyldermans, az ESBA elnöke üdvözölte „Egymás reprezentativitásának elismerése EU-szintű PHS szociális partnerként e közös munkaprogram elfogadása révén. Az ESBA több éve aktívan elkötelezett amellett, hogy strukturált és erősebb uniós szintű párbeszédet folytasson, és ez jelentős lépés a helyes irányba”. Most arra kéri az európai intézményeket, hogy „adják meg a PHS dolgozóinak és munkaadóinak a megérdemelt támogatást a PHS árnyékból való kiemelésében”.

Az UNI Europa regionális titkára, Oliver Roethig elmondta: Ez a közös munkaprogram a Covid-19 világjárvány idején és azt megelőzően folytatott együttműködésünk eredménye. Az otthoni gondozásban és a PHS-ben dolgozók előtt álló problémák csak erős társadalmi párbeszéddel oldhatók meg minden szinten. A PHS európai szintű szociális partnereiként elkötelezettek vagyunk a be nem jelentett munka, a munkaerő-kizsákmányolás és az alacsony kollektív tárgyalási lefedettség elleni küzdelem mellett. TÁgazati Társadalmi Párbeszéde remek példa arra, hogy mennyire más szervezetek együttműködhet, alakíthatja a munka jövőjét, és méltányos és fenntartható megoldásokat hozhat létre az alkalmazottak, a szolgáltatók és a felhasználók számára egyaránt.

Az új stratégia életbe léptetésével a szociális partnerek elkötelezik magukat a rendszeres találkozók mellett, és elindítják az első lépéseket a munkaprogramjuk kapcsolódó célkitűzéseinek elérése és a további releváns kihívások szilárd ágazati érdekképviselet révén történő kezelése érdekében.

További információkért vegye fel a kapcsolatot:
EFFAT Grace Papa, g.papa@effat.org, +32 488 56 46 56
EFFE Aude Boisseuil, aude.boisseuil@effe-homecare.eu, + 33 6 26 08 21 66
ESBA Aurélie Decker, aurelie.decker@efsi-europe.eu, + 32 473 66 48 69
UNI-Europa Mark Bergfeld, mark.bergfeld@uniglobalunion.org, + 32 473 82 74 22

EFFAT a Az Élelmezési, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Szakszervezetek Európai Szövetsége. Mint az Európai Szakszervezeti Szövetség, amely 120 európai ország 35 nemzeti szakszervezetét képviseli, az EFFAT több mint 22 millió munkavállaló érdekeit védi az élelmiszerlánc mentén. Az EFFAT tagja az ETUC-nek és az IUF európai regionális szervezetének.

EFFE, a Európai Szövetség a Családi Foglalkoztatásért és Házigondozásért, képviseli a nemzeti érdekelt felek érdekeit, ideértve a közvetlen foglalkoztatás területén működő szociális partnerek szervezeteit (munkavállalók és munkaadók). Ezt a modellt két magánszemély közötti szerződéses munkaviszony jellemzi, kereskedelmi vagy profitszerzési cél nélkül.

EFSI, a Az egyéneknek nyújtott szolgáltatások európai szövetsége, a személyes és háztartási szolgáltatások iparának európai szintű hangja, képviselve a nemzeti szövetségeket, a munkáltatói szervezeteket, a PHS szolgáltatókat és a személyes és háztartási szolgáltatások fejlesztésében részt vevő vállalatokat, amelyek jelenleg 21 EU tagállamban működnek.

UNI-Europa a Európai Szakszervezeti Szövetség 7 millió szolgáltató dolgozók. Az ágazatokért beszél, amelyek képezik az európai gazdasági és társadalmi élet gerincét. Az UNI Europa, amelynek székhelye Brüsszel szívében található, 272 ország 50 nemzeti szakszervezetét képviseli, köztük: kereskedelem, banki biztosítás és központi bankok, játék, grafika és csomagolás, haj és szépség, információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások, média, szórakozás és művészet, Postai szolgáltatások és logisztika, magángondozás és társadalombiztosítás, ipari tisztítás és magánbiztonság, profi sport és szabadidő, szakemberek / menedzserek és ideiglenes munkavállalók.

EFFE_EFSI_EFFAT_UNI_Joint Press Release_final

Kövessen minket a közösségi médián!

FacebookYoutubeInstagramLinkedin
Olvassa el legutóbbi hírlevelünket

Kampányok


Congress 2019

%d bloggerek, mint ez: