Az EFFAT végrehajtó bizottsága összefog a nemek közötti bérszakadék megszüntetése érdekében

8. március 2023. | A reflektorfényben

Ma van a nemzetközi nőnap. Ebből a különleges alkalomból az EFFAT Végrehajtó Bizottsága elkötelezi magát a fizetések átláthatóságáról szóló irányelv gyors végrehajtásáért, valamint a nemzeti szintű progresszívebb jogalkotásért.

A nemek közötti bérszakadék az EU-ban csak 1%-kal csökkent az elmúlt nyolc évben, jelenleg 14.1%. Az EU-ban a nők magasabb iskolai végzettségük ellenére átlagosan csaknem 15%-kal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfiak. Ez hozzájárul a nők dolgozó szegénységéhez és az alacsonyabb nyugdíjhoz.

A nemek közötti bérszakadékot aligha lehet megszüntetni, amíg a nők túlreprezentáltak az alacsony fizetésű ágazatokban, és egyenlőtlenül oszlanak meg a nem fizetett munkák, mint például a gondozási és háztartási feladatok; mindaddig, amíg a pályaválasztást a családi kötelezettségek befolyásolják, és a fizetések átláthatósága hiányzik

Az EFFAT leányvállalatai által közölt bizonyítékok azt mutatják, hogy az EFFAT-ágazatokban a nők gyakran a legrosszabbul fizető állásokat kapják, kevesebb lehetőséget kapnak karrierjükben előrelépésre, és a munkahelyükön diszkriminációval és szexizmussal szembesülnek.

A háztartási munka például az egyik legrosszabbul fizetett és legkiszolgáltatottabb állás a munkaerőpiacon, mivel a háztartási alkalmazottak nem rendelkeznek olyan alapvető jogokkal, mint például a rögzített munkaidő, és olyan feltételekkel szembesülnek, amelyek a kizsákmányolást korlátozzák. Ennek a szakadéknak több oka is van. A nők többnyire családi kötelezettségeik miatt vállalnak részmunkaidős munkát. Könnyen előfordul, hogy egyre kevesebb és kevésbé fizetett nő van magasabb beosztásban, alacsony a képzettség, az informalitás, a kollektív képviselet hiánya, az alkuerő hiánya, a kiszolgáltatott társadalmi helyzet.

Suzanne Drӓther, az EFFAT Női Bizottságának elnöke a következőket mondta: „Az EFFAT meg van győződve arról, hogy az EU intézménye által a A fizetés átláthatóságáról szóló irányelv jó lépés a nemek közötti egyenlőség fokozása felé. Az új irányelv további eszközöket biztosít a fizetési diszkrimináció kezelésére, és segít megszüntetni a nemek közötti bérszakadékot az EU-ban.

Az irányelv főbb rendelkezései szerint:

  • A munkaadóknak az állásinterjú előtt tájékoztatást kell adniuk a kezdeti bérszintekről.
  • A munkáltatók nem kérdezhetik meg a jelentkezőket korábbi fizetési múltjukról.
  • Az alkalmazottaknak jogukban áll tájékoztatást kérni munkáltatójuktól egyéni fizetési szintjükről és az azonos vagy azonos értékű munkát végző munkavállalók kategóriáinak átlagos fizetéséről, nemek szerinti bontásban.
  • A teljes kártalanításhoz való jog, azaz az elmaradt bérek, prémiumok vagy természetbeni kifizetések teljes visszatérítéséhez, amelyeket ki kellett volna fizetni, ha a diszkrimináció nem történt volna, beleértve a késedelmi kamatot is.
  • A 100 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató munkaadóknak információkat kell közzétenniük a vállalatuk női és férfi munkavállalói közötti bérszakadékról.
  • Ha a bérkimutatás legalább 5%-os bérszakadékot tár fel a nemek között, a munkáltatóknak a munkavállalók képviselőivel együttműködve bérértékelést kell végezniük.
  • Ha a munkáltató nem tesz eleget átláthatósági kötelezettségének, a munkáltatónak, nem pedig a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy nem történt fizetésbeli megkülönböztetés.

A tagállamoknak szankciókat kell bevezetniük, ha az egyenlő bérezés elvét nem tartják tiszteletben, míg a munkavállalóknak joguk lesz kártérítéshez, ha a vállalatok nem tartják be az egyenlő bérezési kötelezettséget.

A tagállamoknak ezután három évük lesz arra, hogy nemzeti jogszabályaikba átültessék a fizetések átláthatóságára vonatkozó követelményeket.

Az EFFAT a nemek közötti egyenlőség megerősítésére irányuló célkitűzéseivel összhangban az EFFAT támogatást kapott egy új uniós projekthez, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség megerősítése a mezőgazdaságban, az élelmiszer- és italgyártásban, a turizmusban és a háztartási munkában. Az EFFAT összegyűjti, kicseréli és jobban megérti a jelenlegi helyzetet a nemek közötti bérszakadékkal, a munka és a magánélet egyensúlyával és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban az EFFAT ágazataiban a szakszervezeti igények, stratégiák és a kollektív tárgyalásokra vonatkozó iránymutatások kidolgozása céljából.

Az EFFAT egy egyenlő, pluralista társadalomra törekszik, amelynek a nemek közötti egyenlőség elve kulcsfontosságú mérföldköve. A nemek közötti bérezés lezárása az EFFAT-ban és minden ágazatban továbbra is kulcsfontosságú prioritás marad a támogató tagokkal együtt annak érdekében, hogy ez valóság legyen.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából az EFFAT is csatlakozik az ETUC „Mindig biztonságban” kezdeményezéséhez, amely azt követeli, hogy minden nő épségben térjen haza a munkából. kampány eredetileg az egyesült királyságbeli Unite vendéglátóipari dolgozói indították el.

#IWD2023

Kövessen minket a közösségi médián!

Olvassa el legutóbbi hírlevelünket

Kampányok


Események