Nemzetközi nőnap: A láthatatlan munka leleplezése  

EFFAT Urgently Fellebbezéss tudomásul venni Un fizetett Háztartási munka a nők kollektív javára 

A Nemzetközi Nőnap (IWD) platformként szolgál a nemek közötti továbbra is fennálló egyenlőtlenségek feltárására. Ebben az évben az EFFAT egy kritikus kérdésre összpontosít – a nem fizetett háztartási és gondozási munkára. 

A nem fizetett háztartási és gondozási munka, amelyet túlnyomórészt nők végeznek világszerte, a felelősségek összetett hálója, amelyet a nemek szerint társadalmi normák ami nemcsak a sztereotípiákat tartja fenn, hanem jelentősen hozzájárul a nemek közötti bérszakadékhoz, valamint a munka és a magánélet közötti egyenlőtlenség kialakulásához is, és az általános nemek közötti egyenlőtlenség. 

 Az EFFAT hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen az elismeréssA nem fizetett háztartási és gondozási munka, mint a nők társadalomhoz való hozzájárulásának diszkriminatív aspektusa. Ez a teher túlmutat a háztartáson, és hatással van a nők minőségi munkahelyekhez való hozzáférésére, és a munkahelyi diszkriminatív gyakorlatok fenntartására. A nőket gyakran bizonytalan munkakörben alkalmazzák (azaz ideiglenes és részmunkaidős állások) az ellátandó gondozási és háztartási feladatok miatt. Tbizonytalan foglalkoztatási helyzete súlyosbítja a gazdasági függőség helyzetét – ami táptalaj lehet a családon belüli erőszaknak szintén nemi alapú munkahelyi erőszak. 

Az EFFAT nyomatékosan sürgeti a kormányokat és a munkaadókat, hogy ismerjék el, hogy a háztartási és gondozási munka társadalmunk számára kulcsfontosságú legitim foglalkozás, eltávolodva attól az elavult elképzeléstől, hogy ez kizárólag „női tevékenység”. A háztartási munkavállalók tisztességes munkájáról szóló C189 ILO-egyezmény ratifikálása és végrehajtása döntő lépés az elismerés felé.sa háztartási alkalmazottak alapvető jogai és a minőségi háztartási ellátás és szolgáltatások elengedhetetlen szükséglete.  

 Mivel a háztartási munka iránti kereslet növekszik, az EFFAT fokozott formalitást kérsminőségi állami és magán gondozási és háztartási szolgáltatások biztosítása és hozzáférhetősége a nem fizetett és be nem jelentett háztartási munka felszámolása céljából. Ez a kezdeményezés része annak az átfogó célkitűzésnek, hogy felszámolják a férfiak és nők közötti egyenlőtlenséget és megkülönböztetést a munka világában. 

 Az EFFAT követelései kiterjednek a fizetések átláthatóságára és a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó irányelvek haladéktalan érvényesítésére minden EU-tagállamban. Ráadásul az kritikus a nők kollektív tárgyalásokban való részvételének előmozdítása és növelése. Az EFFAT a nemek közötti egyenlőség megteremtésére törekszik a nemek integrációjának és egyenlőségének aktív előmozdításával megállapodásokban és szabályzatokbanés a munkahelyi nemi alapú erőszak felszámolásának biztosításával. 

Ezen a nemzetközi nőnapon az EFFAA T újradefiniálásra hív a nem fizetett háztartási és gondozási munka alapvető fontosságú, ami a nőket egy olyan jövő felé tereli, ahol az egyenlőség érvényesül a megrögzött nemi normákkal szemben. 

Kövessen minket a közösségi médián!

Olvassa el legutóbbi hírlevelünket

Kampányok


Események