A szakszervezetek harcolnak a viharral a munkavállalók jogaiért

25. október 2023. | A reflektorfényben

A szakszervezetek Európa-szerte és azon túl is szisztematikus és célzott támadásokkal szembesülnek a munkavállalók alapvető jogai ellen.

Egy olyan korszakban, amelyet a populizmus és a jobboldali kormányok erősödése jellemez, élen járunk a munkavállalók jogainak és biztonságának védelmében. A politikai helyzet közelmúltbeli fejleményei aggodalmat keltettek a szakszervezeti jogok eróziójával kapcsolatban, például a sztrájkjog korlátozása miatt, amiről a Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium, Szlovénia, és most Finnország.

Válaszul az EFFAT végrehajtó bizottsága összefogásra szólított fel a munkavállalók jogainak védelmében, és hangsúlyozza a nemzetközi munkaügyi egyezmények tiszteletben tartásának fontosságát, a sztrájkjog alapvető jogként való elismerését, a szervezkedéshez és a kollektív tárgyalásokban való részvételhez való jog védelmét, és arra ösztönzi a kormányokat, hogy a munkavállalók jogainak védelme és megerősítése. Ezek az intézkedések kulcsfontosságúak a megélhetési költségek növekvő válságával és a növekvő egyenlőtlenségek elleni küzdelem szükségességével szemben.

Az EFFAT határozottan állást foglal az ügyben:

  • Az ILO-egyezmények iránti elkötelezettség megerősítése: Az EFFAT elismeri és tiszteletben tartja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 87., 98. és 151. számú egyezményének jelentőségét. Ezek az egyezmények védik az alapvető jogokat, beleértve az egyesülési szabadságot és a szervezkedési jogot, és az EFFAT támogatja ezek átfogó végrehajtását.
  • A sztrájkjog alapvető elismerése: Az EFFAT hangsúlyozza a sztrájkjogot, mint a demokratikus társadalmak alapvető és nélkülözhetetlen elemét, amely döntő szerepet játszik a munkavállalók érdekeinek és jogainak védelmében.
  • A szervezkedési és kollektív alkujog védelme: Az EFFAT hevesen ellenez minden olyan kísérletet, amely aláásná a munkavállalók jogát a szervezkedéshez, a szakszervezetek létrehozásához és a kollektív tárgyalásokban való részvételhez, és ezeket az elemeket az igazságos, méltányos és demokratikus társadalom sarokköveinek tekinti.
  • A szakszervezetek és a kollektív szerződési jogok tiszteletben tartásának hangsúlyozása: Az EFFAT a szakszervezetek jogainak és a kollektív tárgyalások elveinek maximális tiszteletben tartására szólít fel, amelyek az igazságos, méltányos és demokratikus társadalom alapelemeiként szolgálnak.
  • A szakszervezeti jogok támogatása a választásokon: Az EFFAT sürgeti a választásokon részt vevő politikai pártokat, hogy támogassák a szakszervezeti jogokat, a szervezkedési és kollektív tárgyalási képességet, valamint a sztrájkjog védelmét.
  • Felhívás a kormányok felé: Az EFFAT határozottan arra ösztönzi a kormányokat, hogy védjék és erősítsék meg a munkavállalók jogait, a szervezkedéshez és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot, védjék a sztrájkjogot, és mozdítsák elő a munkásosztály jólétét.

Olvassa el a Vészhelyzeti megoldás a szakszervezeti jogok eróziójáról

Kövessen minket a közösségi médián!

Olvassa el legutóbbi hírlevelünket

Kampányok


Események

Congress 2019