EWC-irányelv: Pozitív fejlemények, de korlátozott ambíció a franchise és a végrehajtás terén

24. január 2024. | Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság ma közzétette az EÜT-irányelv régóta várt módosítására vonatkozó javaslatát. Az EFFAT üdvözli őket, de csalódottságának ad hangot a franchise-val és a végrehajtással kapcsolatos korlátozott ambíció miatt.

A ma javasolt változtatások jó irányba mutatnak, mint például többek között irányába változik: 

  • Továbbfejlesztett tájékoztatási és konzultációs jogok több ezer EÜT-tag számára. Az EFFAT különösen üdvözli a „konzultáció” definíciójának javítását, egyértelműen utalva arra, hogy konzultálni kell, és indokolt választ kell adni az EÜT véleményére a vállalati döntések meghozatala előtt.
  • A „transznacionális ügy” meghatározása. A vállalatok túl gyakran csak azokra az ügyekre korlátozzák a konzultációt, amelyek egyidejűleg és releváns módon legalább két országot közvetlenül érintenek. A mai javaslatban a Bizottság egyértelművé teszi, hogy az egyik országban dolgozó munkavállalókat érintő kérdések is konzultáció tárgyát képezik, ha várható hatásuk más országok munkavállalóit is érinti. Az EFFAT azon fog gondoskodni, hogy ez a meghatározás a (12) preambulumbekezdésben leírtakat is magában foglalja, nevezetesen, hogy az egyik országban meghozott, várhatóan egy másik országban várható döntések is konzultáció tárgyát képezzék.
  • A vezetőségnek a szakértői költségek és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés költségeinek fedezésére vonatkozó kötelezettségének tiszteletben tartása, valamint az elrettentő erejű anyagi szankciók végrehajtásának szükségessége. Jól tudjuk azonban, hogy a pénzügyi szankciók gyakran nagyon gyenge elrettentő eszközök, ha a TNC-kről van szó. A módosító irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy a tájékoztatási és konzultációs jogok megsértése esetén a vállalati döntéseket felfüggesztik.
  • A kiegészítő követelmények végrehajtásának kötelezettsége minden olyan esetben, amikor az első SNB ülésre nem kerül sor hat hónapon belül, valamint az évi két ülésre való hivatkozás a kiegészítő követelményekben.

A fenti fejlesztések ellenére az EFFAT sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a régi, 13. cikk szerinti, irányelvet megelőző megállapodásokat kizárták a hatályból, és csalódottságának ad hangot a franchise-al kapcsolatos ambíciók hiánya miatt. A jelenlegi tervezet módosítása nélkül az olyan franchise óriások, mint a McDonald's és a Starbucks, továbbra is kizárják az EWC-irányelv hatályát.

Az EFFAT az ETUC-val és a többi ETUF-fel együtt most az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt szorgalmazza a szükséges fejlesztéseket.

 

Kövessen minket a közösségi médián!

Olvassa el legutóbbi hírlevelünket

Kampányok


Események

Congress 2019