In-nuqqas ta’ ħiliet u forza tax-xogħol qed jaffettwa bil-qawwa s-settur tal-ospitalità. Sabiex jingħelbu l-isfidi, l-EFFAT u l-HOTREC jaqblu li d-djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv jistgħu jintużaw bħala parti mis-soluzzjoni, jiġifieri billi: jinnegozjaw l-impjiegi...