Dwar l-inizjattiva u r-rapport

Is-settur agrikolu u l-industrija tal-ikel qed jinbidlu peress li għandhom bżonn jirrispondu għall-isfidi tal-ambjent, is-saħħa tal-bniedem u s-sostenibbiltà dinjija.

Din il-bidla kbira qed ikollha impatt progressiv fuq l-impjiegi u l-ħiliet kif nafuhom bħalissa, u tqajjem ħafna mistoqsijiet għar-rwol attwali u futur tat-trade unions u tar-rappreżentanti tal-ħaddiema fl-industrija tal-ikel u fis-settur agrikolu.

Bl-appoġġ finanzjarju mill-Kummissjoni tal-UE, l-ikel u x-xorb EFFAT, u s-setturi tal-agrikoltura ħadmu ma ’konsulenti, Areté Research & Consulting in Economics, biex jippermettu lit-trejdjunjins tal-ikel u l-agrikoltura jkollhom l-għodda meħtieġa biex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika tal-UE, b’mod partikolari il-qasam tat-tħaddir tal-ekonomija, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tqabbil tal-impjiegi, il-kwalità tax-xogħol, il-ħiliet u x-xogħol deċenti.

EFFAT
Vjal Louise 130a, 1050 Bruxelles
T: +32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30 18
effat@eflat.org