Sejħa għall-offerti

SEJĦA GĦALL-OFFERTA > Il-bini tal-kapaċità tat-trejdjunjins fl-ospitalità-turiżmu biex ikun jista’ jsir djalogu soċjali settorjali aktar b’saħħtu “Ospitalità aktar b’saħħitha”

SEJĦA GĦALL-OFFERTA > Il-bini tal-kapaċità tat-trejdjunjins fl-ospitalità-turiżmu biex ikun jista’ jsir djalogu soċjali settorjali aktar b’saħħtu “Ospitalità aktar b’saħħitha”

Bi pjaċir ninfurmaw li l-proġett intitolat “Bini tal-kapaċità tat-trejdjunjins fl-ospitalità-turiżmu biex jippermetti djalogu soċjali settorjali aktar b’saħħtu” (“Ospitalità aktar b’saħħitha”) ġie aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea. L-għan tal-proġett huwa li tiġi żviluppata viżjoni...

Applikazzjoni tal-EFAT CEFS VP / 2019/001/0006: Industrija Ewropea taz-zokkor li qed tittrasforma. Impjiegi ġodda u aħjar f'industrija kompetittiva, innovattiva u sostenibbli.

Nixtiequ ninfurmawk li l-EFFAT u s-CEFS, imsieħba soċjali fil-livell tal-UE fl-industrija taz-zokkor qed jippubblikaw sejħa għall-għarfien espert. Jekk jogħġbok ara mehmuża. L-offerti kollha għandhom iwasslu l-offerta tagħhom bil-posta rreġistrata u bil-posta elettronika lil: Kristjan Bragason Avenue EFFAT Louise ...

Proġett Ewropew EFFAT: "Nagħmlu użu sħiħ mill-acquis soċjali tal-UE biex insawru aħjar l-impatt tal-iżviluppi teknoloġiċi fl-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb" - VS / 2019/0062

Il-Federazzjoni Ewropea tat-trade unions tal-ikel, l-agrikoltura u t-turiżmu, EFFAT, hija organizzazzjoni umbrella waħda li taqdi t-trade unions matul il-katina tal-ipproċessar tal-ikel fl-Ewropa, "mill-għalqa sal-furketta". Il-120 organizzazzjoni nazzjonali tal-membri tagħna jgħaqqdu aktar minn 2.6 ...

Sejħa għall-offerti: "Il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali u l-vjolenza fuq ix-xogħol fis-setturi tal-agrikoltura, l-ikel, it-turiżmu u x-xogħol domestiku" - VS / 2019/0035

L-EFFAT qed tfittex esperti esterni għall-proġett tagħha: "Il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali u l-vjolenza fuq ix-xogħol fis-setturi tal-agrikoltura, l-ikel, it-turiżmu u x-xogħol domestiku" - VS / 2019/0035 Deskrizzjoni sħiħa tal-proġett, għanijiet, kundizzjonijiet, għarfien espert meħtieġ u ...