Press Release

Maddalena Colombi
m.colombi@eflat.org

Il-potenzjal tal-klawsoli mera għas-settur taz-zokkor tal-pitravi tal-UE

Il-potenzjal tal-klawsoli mera għas-settur taz-zokkor tal-pitravi tal-UE

L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Manifatturi taz-Zokkor (CEFS) u l-Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins tas-Setturi tal-Ikel, l-Agrikoltura u t-Turiżmu (EFFAT) jirrikonoxxu l-potenzjal tal-klawsoli mera fl-appoġġ tas-settur tal-UE taz-zokkor tal-pitravi u l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet ekwi fil-...

Pakkett tad-djalogu soċjali: żmien għall-azzjoni

Pakkett tad-djalogu soċjali: żmien għall-azzjoni

 Brussell 26 ta’ Jannar 2023 Il-bieraħ il-Kummissjoni tal-UE ħarġet il-pakkett tant mistenni tagħha dwar id-djalogu soċjali, li jinkludi Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tad-djalogu soċjali tal-UE u abbozz ta’ Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tad-djalogu soċjali fil-livell nazzjonali...