Din il-kriżi qed tiġi mmexxija minn profitti żejda - mhux pagi.

Ħu azzjoni issa u ffirma l-petizzjoni tal-ETUC biex tadotta dan il-pjan ta' sitt punti

Il-pagi mhumiex il-kawża tal-inflazzjoni. Il-ħaddiema huma l-vittmi ta’ din il-kriżi, bil-valur tal-pagi tagħhom jonqos filwaqt li l-prezzijiet għall-oġġetti ta’ kuljum qed jogħlew. Dan qed iżid l-inugwaljanzi eżistenti, b’ħaddiema b’pagi baxxi u nies vulnerabbli l-aktar milquta.

Min iħaddem, il-gvernijiet, u l-UE kollha għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu miżuri urġenti biex jindirizzaw il-kriżi tal-għoli tal-ħajja billi jiżguraw żidiet fil-pagi, appoġġ ta’ emerġenza għall-familji li qed jitħabtu, limitu fuq il-prezzijiet, tassazzjoni u ridistribuzzjoni ta’ profitti u ġid żejda.

Huwa għalhekk li l-ħaddiema u t-trejdjunjins tagħhom madwar l-Ewropa qed jitolbu pjan ta' sitt punti biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-għoli tal-ħajja u biex tinbena ekonomija li tagħti riżultati għall-ħaddiema.

 

 

L-EFFAT tingħaqad mal-ETUC u titlob:

  1. Il-pagi jogħlew biex jilħqu ż-żieda fl-għoli tal-ħajja u jiżguraw li l-ħaddiema jirċievu sehem ġust mill-gwadann tal-produttività, kif ukoll miżuri biex jippromwovu n-negozjar kollettiv bħala l-aħjar mod biex tinkiseb paga ġusta u ekonomija sostenibbli.
  2. Ħlasijiet immirati għal nies li qed jitħabtu biex iħallsu l-kontijiet tal-enerġija tagħhom, ipoġġu l-ikel fuq il-mejda u jħallsu l-kera; id-dritt għall-ikel u dar sħuna huma drittijiet tal-bniedem u għandhom ikunu protetti. Nies fil-faqar ma jistgħux ikunu mistennija li jħallsu kontijiet mhux affordabbli. Jeħtieġ li jkun hemm projbizzjoni fuq skonnessjonijiet.
  3. Limiti fil-prezzijiet speċjalment fuq l-ispiża tal-kontijiet tal-enerġija u taxxa li ma jgħaddix ilma minn fuq profitti eċċessivi tal-enerġija u kumpaniji oħra biex jiġi żgurat li ma jitħallewx jispekulaw fuq din il-kriżi, flimkien ma’ miżuri oħra biex iwaqqfu l-profitt, bħat-trażżin tad-dividendi, u biex tiġi evitata l-ispekulazzjoni. fuq il-prezzijiet tal-ikel.
  4. Miżuri ta’ appoġġ nazzjonali u Ewropej kontra l-kriżi biex jipproteġu d-dħul u l-impjiegi fl-industrija, is-servizzi, u s-settur pubbliku, inklużi miżuri tat-tip SURE biex jipproteġu l-impjiegi, id-dħul, u biex jiffinanzjaw miżuri soċjali biex ilaħħqu ma’ din il-kriżi u proċessi ta’ tranżizzjoni ġusta.
  5. Ir-riforma tal-funzjonament tas-suq tal-enerġija tal-UE. Agħraf li l-enerġija hija ġid pubbliku u tinvesti biex tindirizza l-kawżi fundamentali tal-kriżi, bħan-nuqqas ta’ investiment fl-enerġija ekoloġika u l-konsegwenzi tal-privatizzazzjoni.
  6. Siġġu fuq il-mejda għat-trejdjunjins biex ifasslu u jimplimentaw miżuri kontra l-kriżi permezz tad-djalogu soċjali. Dan huwa l-metodu ppruvat biex timmaniġġja b'suċċess il-kriżi.

Il-gvernijiet u l-UE ma jistgħux iwaqqfu din il-kriżi. Il-prezz tan-nuqqas ta’ azzjoni jew l-adozzjoni tar-rispons ħażin, bħal żidiet fir-rati tal-imgħax, iffriżar tal-pagi jew ritorn għall-aġenda ta’ awsterità falluta, se jkun katastrofiku.

Materjal biex Niżżel:

Ritratti:

Ritratti tal-azzjoni tat-trejdjunjins u tal-laqgħa fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu - Filmat tal-laqgħa mal-MEPS

Ritratti ta' azzjonijiet tat-trejdjunjins madwar l-Ewropa

6 Punt Pjan 

Pjan ta' 6 punti (verżjoni DE)
Pjan ta' 6 punti (verżjoni EN)
Pjan ta' 6 punti (verżjoni ES)
pjan ta' 6 punti (verżjoni tal-IT)
Pjan ta' 6 punti (verżjoni NL)
Pjan ta' 6 punti (verżjoni PL)
Pjan ta' 6 punti (verżjoni PT)

 

kalendarju
Kalendarju AĠĠORNAT tal-azzjonijiet tat-trejdjunjins

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti