Twaqqaf il-marea tal-Lemin Estrem permezz ta' Solidarjetà Internazzjonali msaħħa: L-EFFAT u l-IUF jadottaw Dikjarazzjoni Konġunta

Mar 15, 2023 | dehru, Fil-Lenti

Il-prevalenza tal-partiti tal-lemin estrem fil-parlamenti Ewropej qed tiżdied, bi kważi kull pajjiż issa għandu rappreżentanza. Hija responsabbiltà kondiviża tat-trejdjunjins li jindirizzaw dan il-fenomenu u jfasslu kollettivament ir-rispons sod tagħna.  

Fid-9 ta’ Marzu, l-IUF u l-EFFAT organizzaw il-panel: “L-avvanz tal-lemin estrem u r-rwol tat-Trade Unions” li fih personalitajiet prominenti mill-akkademja, trejdjunjins Ewropej u internazzjonali. Bħala konklużjoni, l-EFFAT u l-IUF adottaw dikjarazzjoni konġunta dwar l-impenn tat-trejdjunjins tagħna li jindirizzaw din il-kwistjoni. Kelliema mistiedna kienu msejħa biex jirriflettu dwar iż-żieda tal-populiżmu tal-lemin u dwar kif it-trejdjunjins, ibbażati fuq valuri ewlenin tal-ugwaljanza u l-pluraliżmu, huma bastioni ewlenin tas-soċjetajiet demokratiċi. 

Il-Professur Daphne Halikiopoulou (Università ta’ York, UK) insista li n-nuqqas ta' sigurtà ekonomika aktar milli r-razziżmu, tinsab wara l-lemin estrem li qed jirnexxi. F'dan l-isfond, il-forzi progressivi għandhom joqogħdu attenti biex ma jimitawx il-lemin u jissimplifikaw iżżejjed kwistjonijiet kumplessi, anzi għandhom jikkonċentraw u jsegwu l-prinċipji u l-għarfien tagħhom dwar l-inklużjoni soċjali. 

Thomas Shannon (Konsulent Diġitali mill-ETUC) iffukat fuq l-esperjenza tal-ETUC tat-tfassil ta’ approċċ komprensiv għall-ġlieda kontra l-periklu tal-lemin estrem. Billi tikkoordina l-isforzi, teduka lill-membri, u tħeġġeġ għal leġiżlazzjoni aħjar, l-ETUC qed taħdem biex tiżgura li l-valuri tal-unjins tax-xogħol u d-demokrazija jiġu mħarsa. 

Il-Viċi President tagħna tal-EFFAT mill-FLAI-CGIL Andrea Coinu, irrimarka li ż-żieda tal-lemin estrem hedded u dgħajjef id-djalogu tripartitiku bejn l-istati, l-impjegati, u min iħaddem, għad-detriment tal-ħaddiema li jħossuhom saħansitra aktar emarġinati. 

Michele Kessler (UFCW, l-Istati Uniti), President tal-Kumitat tal-Ħaddiema u l-Alleati LGBTI tal-IUF, iffokat fuq it-tentattivi tal-lemin estrem biex joħnoq il-libertà tal-espressjoni fi ħdan il-komunità LGBTQI+. F'dan l-isfond, it-Trejdjunjins għandhom id-dmir li jibqgħu jsostnu d-diversità sesswali u tal-ġeneru u jsaħħu l-isforzi tagħhom bħala pionieri f'dan il-qasam. 

Siméon Toundé Dossou (IUF Afrika) iffukat fuq il-ħtieġa li l-unjins tax-xogħol Afrikani jirreżistu b'mod paċifiku l-militariżmu kif ukoll il-wirt modern tal-kolonjaliżmu l-antik permezz tal-ħarsien tal-istat tad-dritt lokali. 

Hidayat Greenfield (IUF Asja-Paċifiku) ġab l-eżempju tal-estremiżmu fl-Afganistan, u qal li l-unjins tax-xogħol għandhom rwol kritiku biex jiżguraw li l-impjiegi jkunu ġusti u ekwi. Għalhekk, il-promozzjoni tal-armonija soċjali hija essenzjali biex jiġi ttrattat reġim estremista. 

Héctor Morcillo (FTIA, l-Arġentina) saħaq li t-trejdunjonisti, l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa, u atturi oħra tas-soċjetà ċivili qegħdin taħt theddida letali dejjem akbar minn gvernijiet tal-lemin u gruppi faxxisti fl-Amerika Latina. Sadanittant, korporazzjonijiet kbar tal-Punent qed jisfruttaw bla ħniena r-riżorsi naturali tal-kontinent taħt liġijiet neoliberali, u jaggravaw il-faqar lokali. Huwa imperattiv għat-trejdjunjins globalment li jistinkaw għal ktajjen ta' produzzjoni ekwi u movimenti robusti tal-ħaddiema. 

Kristjan Bragason u Sue Longley, rispettivament Segretarji Ġenerali tal-EFFAT u tal-IUF, ikkonkludew ir-roundtable billi rrinovaw l-impenn tagħhom li jingħaqdu, jorganizzaw u jedukaw lill-membri tagħna filwaqt li favur liġijiet aktar robusti u kampanji ta’ azzjoni favur id-demokrazija li jkollhom impatt kemm minn organizzazzjonijiet governattivi, soċjetali u unjins tax-xogħol.

MT – Dikjarazzjoni EFFAT IUF dwar il-Finali tal-Lemin Estrem

Follow us

facebookyouTubeInstagramLinkedin
Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


Kungress 2019

%d Bloggers bħal dan: