Il-ħaddiema ta’ AB InBev fl-Ewropa u madwar id-dinja jimmobilizzaw biex isalvaw l-impjiegi u l-marki storiċi.

Ikkoordinati mill-Federazzjoni Ewropea tat-Trade unions tal-Agrikoltura tal-Ikel u t-Turiżmu (EFFAT) u l-Unjoni Internazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Ħaddiema tal-Ikel, Agrikoltura, Lukandi, Ristoranti, Catering, Tabakk u Alleati, (IUF), it-Trade Unions Ewropej fi ħdan AB InBev jingħaqdu flimkien u jieħdu azzjoni biex jiddefendu l-impjiegi tagħhom u jgħidu LE għall-massimizzazzjoni kontinwa tal-valur tal-azzjonisti segwita mill-maniġment korporattiv għad-detriment tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-investimenti f’marki storiċi.

Minkejja perspettiva finanzjarja estremament pożittiva bi profittabbiltà dejjem tikber u ġenerazzjoni ta’ flus kontanti b’saħħitha, AB InBev qed iżomm l-impjiegi fl-Ewropa kollha. Filwaqt li l-azzjonisti u l-membri tal-maniġment anzjan ikomplu jżidu l-profitti tagħhom u l-pagamenti tal-bonus (biljun dollaru Amerikan Share Buyback Program tħabbar reċentement fil-31 ta’ Ottubru 2023), il-ħaddiema ta’ AB InBev jaraw il-poter tal-akkwist tagħhom jinżlu u l-unjins jitħabtu biex jirbħu żidiet deċenti fil-pagi għal dawk. li mexxa lil AB InBev fuq quddiem fl-industrija globali tal-birra.

Il-perjodu ta’ mobilizzazzjoni se jlaqqa’ flimkien ħaddiema u trejdjunjins mill-Belġju (CSC Alimentation et Services, ACV Puls, FGTB Horval, FGTB SETCA, CGSLB), il-Ġermanja (NGG) flimkien ma’ organizzazzjonijiet oħra sħabi Ewropej fi sforz kollettiv għal:

  • Il-Preservazzjoni tal-fabbrika Diebels fil-Ġermanja u l-waqfien tax-xogħol qerda madwar l-Ewropa
  • Il-Prijoritizzazzjoni tan-nies fuq il-profitti, b'investimenti f'marki lokali, is-saħħa u s-sigurtà, u l-benesseri tal-ħaddiema
  • L-Impenn mat-trejdjunjins u r-rispett inekwivoku għad-drittijiet tal-ħaddiema
  • Ir-Rikonoxximent tar-rwol ċentrali tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew

Il-mobilizzazzjoni se tilħaq il-qofol tagħha f'dimostrazzjoni internazzjonali konġunta skedata għal 9 ta’ Diċembru fis-1:00 PM f’Leuven, il-Belġju, barra l-AB InBev kwartieri ġenerali (ara l-post hawn). Ħaddiema minn madwar l-Ewropa kollha se jingħaqdu biex jesprimu solidarjetà u fl-aħħar jitolbu bidla

Enrico Somaglia Id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-EFFAT ikkummenta dwar din il-mobilizzazzjoni kollettiva u qal: 'Il-ħaddiema f'AB InBev jitolbu bidla radikali. Minkejja prospetti finanzjarji pożittivi, huma xhieda tal-insegwiment tal-valur tal-azzjonisti bħala l-istrateġija ewlenija segwita mill-maniġment korporattiv flimkien ma 'diżinvestiment radikali minn ditti storiċi lokali. Dan imur għad-detriment tal-interessi tal-ħaddiema u l-futur tal-postijiet tax-xogħol.

IUF EFFAT Manifest
Poster tal-IUF

truf