home > Fl-attenzjoni

Fil-Lenti

Il-potenzjal tal-klawsoli mera għas-settur taz-zokkor tal-pitravi tal-UE

Il-potenzjal tal-klawsoli mera għas-settur taz-zokkor tal-pitravi tal-UE

L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Manifatturi taz-Zokkor (CEFS) u l-Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins tas-Setturi tal-Ikel, l-Agrikoltura u t-Turiżmu (EFFAT) jirrikonoxxu l-potenzjal tal-klawsoli mera fl-appoġġ tas-settur tal-UE taz-zokkor tal-pitravi u l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet ekwi fil-...

L-EFFAT tinsab mas-Segretarju Ġenerali tal-IDWF Elizabeth Tang

L-EFFAT tinsab mas-Segretarju Ġenerali tal-IDWF Elizabeth Tang

Fid-9 ta’ Marzu, 2023, Elizabeth ġiet arrestata mill-pulizija tas-Sigurtà Nazzjonali ta’ Ħong Kong taħt allegazzjonijiet ta’ “perikolu għas-sigurtà nazzjonali”. Bħalissa tinsab barra fuq libertà proviżorja tistenna biex tara kif se tiżvolġi l-każ tagħha. IDWF tirrifjuta l-allegazzjonijiet kollha kontra Elizabeth. Aħna...

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-EFFAT jingħaqad biex Jingħalqu The Gender Pay Gap

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-EFFAT jingħaqad biex Jingħalqu The Gender Pay Gap

Illum jimmarka l-Jum Internazzjonali tal-Mara. F'din l-okkażjoni speċjali, il-Kumitat Eżekuttiv tal-EFFAT jimpenja ruħu li jiġġieled għal infurzar rapidu tad-Direttiva dwar it-Trasparenza tal-Pagi u għal leġiżlazzjoni aktar progressiva fil-livell nazzjonali. Id-differenza fil-pagi bejn is-sessi fl-UE għandha biss...

Pakkett tad-djalogu soċjali: żmien għall-azzjoni

Pakkett tad-djalogu soċjali: żmien għall-azzjoni

 Brussell 26 ta’ Jannar 2023 Il-bieraħ il-Kummissjoni tal-UE ħarġet il-pakkett tant mistenni tagħha dwar id-djalogu soċjali, li jinkludi Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tad-djalogu soċjali tal-UE u abbozz ta’ Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tad-djalogu soċjali fil-livell nazzjonali...