Fost protesti tal-bdiewa, id-dinjità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema agrikoli fil-PAK futura trid tibqa' linja ħamra.

L-EFFAT tħeġġeġ biex tissaħħaħ il-Kundizzjonalità Soċjali fis-smigħ tal-PE dwar il-futur tal-PAK

Qabel l-elezzjonijiet tal-UE u r-riforma li jmiss tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-EFFAT organizzat smigħ din il-ġimgħa appoġġjat mill-MPE Maria Noichl (S&D) u l-MEP Martin Häusling (Il-Ħodor). Bħala protesti tal-bdiewa li jopponu l- Ftehim Ekoloġiku tal-UE qed jinfirxu madwar l-Ewropa, l-EFFAT ippreżentat il-viżjoni tagħha għal PAK aktar ġusta u fassal linja ħamra: Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema agrikoli mhumiex negozjabbli u jridu jittejbu matul ir-riforma tal-PAK li jmiss, permezz ta' tisħiħ ulterjuri tal-Kundizzjonalità Soċjali.

Minkejja s-suċċess tal-Kundizzjonalità Soċjali fl-2021, ir-realtà tibqa’ li x-xogħol agrikolu għadu wieħed mill-aktar okkupazzjonijiet inċerti, ikkumpensati ħażin, u l-aktar diffiċli fl-Ewropa. L-esperjenzi għexu ta’ kważi 4 miljun minnhom huma kkaratterizzati minn ġlidiet, deprivazzjoni, u abbuż tax-xogħol.

bil Sejħa għal PAK Aktar Ġusta, L-EFFAT tħeġġeġ lill-UE li jmiss biex iżżid l-isforzi biex tiżgura li l-Kundizzjonalità Soċjali ma tkunx biss politika sabiħa fuq il-karta u li tkun implimentata b'mod effettiv biex tindirizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema agrikoli fl-Ewropa.

Il-viżjoni tal-EFFAT tenfasizza:

  • It-tisħiħ tal-Kundizzjonalità Soċjali permezz ta' sistema robusta ta' sanzjonijiet u spezzjonijiet miżjuda biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tagħha.
  • It-twessigħ tal-kriterji għall-allokazzjoni tal-pagamenti diretti, inkluż il-livell u l-kwalità tal-impjiegi biex jiġu promossi t-tkabbir u l-impjiegi tajbin fiż-żoni rurali.
  • L-estensjoni tal-ambitu tal-Kundizzjonalità Soċjali li tiżgura li tapplika wkoll bħala mekkaniżmu ex-ante.
  • L-introduzzjoni tal-provvista ta' programmi ta' edukazzjoni u taħriġ iffinanzjati mill-PAK għall-ħaddiema agrikoli.

Kristjan Bragason, is-Segretarju Ġenerali tal-EFFAT, qal: Jekk il-bdiewa qed jitħabtu, il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-farms huma insupportabbli. PAK aktar ġusta trid issolvi l-iżbilanċi tal-katina alimentari: il-konċentrazzjoni sproporzjonata tas-setgħat b'xi atturi jaħsdu l-profitti u ħaddiema tal-biedja vulnerabbli jħallsu l-prezz.

L-MEP Maria Noichl kompliet: PAK aktar ġusta hija parti mis-soluzzjoni għal mudell agrikolu differenti, aktar ġust għall-bdiewa żgħar u għall-ħaddiema agrikoli. Il-Kundizzjonalità Soċjali mhijiex parti min-narrattiva dwar il-piżijiet amministrattivi għall-bdiewa. Hija dwar l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali.

L-MEP Martin Häusling ikkonkluda: Huwa importanti ħafna li tinbena PAK li hija soċjalment u ambjentalment responsabbli. L-ewwel pass huwa l-ħolqien ta 'agrikoltura ekoloġika reġjonali. Irridu nieqfu naħsbu li nistgħu niglobalizzaw is-settur u nibdew niddubitaw is-sostenibbiltà tal-kummerċ internazzjonali tagħna.

Fil-laqgħa l-Kummissarju tal-UE għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali Nicolas Schmit intervjena f'panel u qal: L-Agrikoltura hija s-Settur tal-Futur, iżda teħtieġ azzjoni urġenti tal-UE: Jeħtieġ li nappoġġaw lill-bdiewa u niżgurawhom dħul deċenti sabiex il-ħaddiema agrikoli jkunu jistgħu jgħixu b'dinjità.

'Sejħa għal PAK Aktar Ġusta' hija parti minn #CallingEU, l-EFFAT usa' viżjoni fuq Ewropa aktar ġusta għall-ħaddiema li ġiet ippreżentata din il-ġimgħa: ħames talbiet għal mandat ġdid tal-UE impenjat għal trattament ugwali, ġustizzja soċjali u klimatika, u solidarjetà fl-Ewropa.

link għar-reġistrazzjoni tal-avveniment (disponibbli għal 7 ijiem)

Tispiċċa

 

 

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019