L-EFFAT Tippubblika rapport finali dwar il-Proġett konġunt EFFAT-CEFS “Industrija Ewropea taz-zokkor li qed tittrasforma”

Il-proġett konġunt EFFAT-CEFS Sugar “Industrija Ewropea taz-zokkor li qed tittrasforma. Impjiegi ġodda u aħjar f'industrija kompetittiva, innovattiva u sostenibbli” li tindirizza l-futur tal-impjiegi fis-settur taz-zokkor tal-UE, l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija u l-mobilità tax-xogħol fl-UE u l-impjiegi taż-żgħażagħ” waslet fi tmiemha. Matul l-aħħar sentejn sħab soċjali fis-settur taz-zokkor indirizzaw il-futur tas-settur u ffukaw fuq:

  • Il-ħtieġa ta' diversifikazzjoni tas-settur sabiex tibqa' kompetittiva
  • Il-ħtieġa li tiġi attirata forza tax-xogħol ġdida u li tiġi adattata għall-ħaddiema li diġà għandhom ħajja twila ta’ xogħol fis-settur
  • Il-perċezzjoni ħażina ta' forza tax-xogħol potenzjali, speċjalment żgħażagħ, tas-settur
  • Il-ħtieġa li l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-possibilitajiet ta' taħriġ jiġu adattati għall-forza tax-xogħol li qed tixjieħ
  • Il-ħtieġa li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta lejn industrija taz-zokkor soċjali u ambjentali sostenibbli

 L-imsieħba soċjali issa se:

  • Ħu azzjoni biex iżżomm il-vijabbiltà tat-trobbija u l-ipproċessar tal-pitravi
  • Enfasizza l-kontribut importanti tas-settur taz-zokkor għas-sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali
  • Tissorvelja t-tendenzi fil-ħiliet ġenerali u speċifiċi u tidentifika l-ħiliet prospettivi u l-ħtiġijiet ta’ taħriġ
  • Antiċipa l-bidla b'mod konġunt u tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol sodisfaċenti

Is-sommarju eżekuttiv jista' jinstab hawn fil-lingwa tiegħek: ENFR - DEESITPLSKNL 

Ir-rapport sħiħ jista 'jinstab hawnhekk: EN - FR - DE