L-Istrateġija tal-Kura tal-UE tinjora r-realtà tal-Ħaddiema Domestiċi

Brussell, 8 settembru 2022: L-EFFAT tapprezza r-rikonoxximent tal-Kummissjoni Ewropea li l-Ħaddiema Domestiċi, li ħafna minnhom huma nisa u ħafna drabi bi sfond ta’ migrazzjoni, huma suġġetti għall-ifqar kundizzjonijiet tax-xogħol fl- forza tax-xogħol tal-kura fit-tul.

Kif definit mill-ILO C189, Ħaddiema Domestiċi huma dawk il-ħaddiema li jwettqu xogħol fi jew għal dar jew djar privati. Huma jipprovdu kull tip ta' servizzi f'an mod magħqud, inklużi l-kura fit-tul, il-kura tat-tfal u l-kompiti tad-dar, li kollha jikkontribwixxu b'mod ugwali għall-benessri u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja ta' miljuni ta' nies, li għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija tal-kura.

Grace Papa, is-Segretarju Politika tal-EFFAT għall-ħaddiema domestiċi, qalet: “F’ħafna Stati Membri m’hemm l-ebda qafas legali li jifred b’mod ċar il-kura indiretta u dik diretta. Dan ifisser li proporzjon kbir ta’ ħaddiema domestiċi fl-Ewropa jipprovdu servizzi ta’ tindif filgħodu, itellgħu lit-tfal mill-iskola wara nofsinhar u jistgħu jispiċċaw il-ġurnata tagħhom jieħdu ħsieb membru anzjan tal-istess familja. Li tinjora din is-sitwazzjoni tfisser li tinjora r-realtà koroh ta’ miljuni ta’ ħaddiem fl-Ewropa. Aktar importanti minn hekk, dan ifisser, għal darb’oħra, l-esklużjoni tal-ħaddiema domestiċi mir-rikonoxximent u l-protezzjoni kollha li jixirqilhom il-care worker”.

L-EFFAT jiddispjaċiha li l-Istrateġija tal-Kura tal-UE ma tirriflettix u ma tindirizzax bis-sħiħ ir-realtà tal-ħaddiema domestiċi, li, barra minn hekk, huma impjegati kemm formalment kif ukoll informalment, nieqes minn oqfsa regolatorji fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri.

Għalkemm napprezzaw l-impenn tal-Kummissjoni li ssejjaħ lill-Istati Membri biex jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni 189 tal-ILO, aħna jiddispjaċina li l-ebda miżura konkreta biex timplimenta l-prinċipji tagħha mhi prevista biex timbotta lill-Istati Membri biex jiżviluppaw mogħdijiet effettivi għar-rikonoxximent u l-professjonalizzazzjoni..

 L-EFFAT tilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-istandards tal-UE li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

F'dan il-kuntest, se nkomplu l-ġlieda tagħna biex niżguraw ir-reviżjoni tad-Direttiva Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol biex niżguraw li l-Ħaddiema Domestiċi jiġu finalment inklużi fl-ambitu tagħha.

L-EFFAT se ssegwi mill-qrib id-dibattitu interistituzzjonali li ġej u se tkompli timbotta tagħna talbiet biex jiġi żgurat li l-ħaddiema domestiċi jkunu finalment rikonoxxuti u vvalutati bħala dak li huma: fornituri tal-kura u l-benessri għal miljuni ta’ familji fl-Ewropa.

tispiċċa

 

 

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti