Dikjarazzjoni Konġunta EFFAT-HOTREC dwar l-Inizjattiva ta' Kiri għal Żmien Qasira tal-Kummissjoni

Għal kundizzjonijiet ugwali u kompetizzjoni ġusta fl-ospitalità u t-turiżmu

12 ta' Ottubru 2022 | L-EFFAT u l-HOTREC, l-imsieħba soċjali Ewropej għas-settur tal-lukandi, ristoranti, bars u kafetteriji qed jilqgħu l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tippreżenta inizjattiva leġiżlattiva dwar servizzi ta’ kiri ta’ akkomodazzjoni għal żmien qasir (STR) sal-aħħar tal-2022.

Mill-2014, il-HOTREC u l-EFFAT skambjaw regolarment fehmiet dwar l-impatt tal-hekk imsejħa ekonomija tal-'kondiviżjoni' jew tal-'pjattaforma' fuq l-industrija tal-ospitalità Ewropea matul il-laqgħat tad-djalogu soċjali settorjali tagħhom, u ffirmaw dikjarazzjonijiet konġunti dwar is-suġġett f' 2015 u, 2019, li juri li l-imsieħba soċjali fis-settur Ewropew tal-lukandi u r-ristoranti jaqsmu ħafna tħassib.

Fil-fatt, il-kirjiet ta’ akkomodazzjoni għal żmien qasir saru element li qed jikber b’rata mgħaġġla fis-settur tat-turiżmu u, minkejja li qed jikber il-professjonalità, għadhom fil-biċċa l-kbira mhux ikkontrollati u mhux regolati. Dan il-fenomenu ġdid ta’ akkomodazzjoni ressaq ħafna riskji u sfidi, bħal kompetizzjoni inġusta, perikli għas-sikurezza, taxxi fuq id-dħul mhux irrappurtati u pressjoni fuq akkomodazzjoni affordabbli.

Abbażi tal-evalwazzjoni tal-impatt tal-STRs fuq in-negozju u l-impjiegi fis-settur tal-ospitalità¹, l-imsieħba soċjali jaqblu li azzjonijiet speċifiċi huma meħtieġa biex jingħelbu dawn l-isfidi u biex jiggarantixxu kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta. L-inizjattiva tal-Kummissjoni li jmiss għandha:

  • Tistabbilixxi sistema obbligatorja ta’ reġistrazzjoni tal-ospitanti u obbligi obbligatorji ta’ kondiviżjoni tad-dejta għal pjattaformi STR li se jipprovdu lill-awtoritajiet b’dejta rilevanti.
  • Jintroduċu miżuri li se jimmiraw li jilħqu livell komparabbli ta’ saħħa, sikurezza u sigurtà għall-mistednin u l-impjegati bħal dawk diġà stabbiliti sew għal servizzi regolati ta’ akkomodazzjoni turistika.
  • Żgura li r-regoli bażiċi japplikaw għall-hosts kollha tal-STR (professjonisti u pari).
  • Meta tiġi adottata, tiggarantixxi li l-leġiżlazzjoni tkun rispettata bis-sħiħ mill-fornituri kollha ta’ servizzi ta’ ospitalità u turiżmu, permezz ta’ infurzar effettiv, appoġġjat minn riżorsi u setgħa legali għall-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu xogħolhom b’mod korrett, sabiex:
    • Il-klijenti huma protetti,
    • L-impjegati huma trattati b'mod ġust u intitolati għad-drittijiet tagħhom, u
    • In-negozji responsabbli jgawdu minn ambjent kompetittiv ġust / kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

Aħna nemmnu bis-sħiħ li l-inkorporazzjoni ta’ dawn il-kompiti fil-proposta leġiżlattiva li jmiss tissalvagwardja l-kompetittività tan-negozji tal-ospitalità, li l-maġġoranza tagħhom huma mikrointrapriżi, tipproteġi l-impjiegi ta’ eluf ta’ impjegati li jaħdmu fis-settur, u tippromwovi l-fiduċja tal-konsumatur.

Għall-EFFAT: Kristjan Bragason, Segretarju Ġenerali | Għal HOTREC: Marie Audren, Direttur Ġenerali

-

¹Ara d-Dokument ta' Pożizzjoni tal-HOTREC dwar ir-Regolamentazzjoni ta' Kiri għal żmien Qasir mal-UE kollha: Link HOTREC Pożizzjoni Paper


EFFAT hija l-Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins tal-Ikel, l-Agrikoltura u t-Turiżmu, li tirrappreżenta wkoll lill-ħaddiema domestiċi. Bħala Federazzjoni Ewropea tat-Trade Unions li tirrappreżenta 120 trejdjunjin nazzjonali minn 35 pajjiż Ewropew, l-EFFAT tiddefendi l-interessi ta’ aktar minn 30 miljun ħaddiem lejn l-Istituzzjonijiet Ewropej, l-assoċjazzjonijiet Ewropej ta’ min iħaddem, u l-kumpaniji transnazzjonali. L-EFFAT hija membru tal-ETUC u tal-organizzazzjoni reġjonali Ewropea tal-IUF.
Kuntatt għall-istampa: Kerstin Howald – k.howald@eflat.org

HOTREC hija l-assoċjazzjoni umbrella ta' Lukandi, Ristoranti, Bars u Kafè u stabbilimenti simili fl-Ewropa, li tiġbor flimkien 47 assoċjazzjoni Nazzjonali f'36 pajjiż, u hija l-vuċi tal-ospitalità Ewropea. Il-missjoni tal-HOTREC hija li tirrappreżenta u tiddefendi l-interessi tagħha lejn l-UE u l-istituzzjonijiet internazzjonali, trawwem il-kondiviżjoni tal-għarfien u l-aħjar prattiki fost il-membri tagħha biex tkompli tippromwovi l-innovazzjoni, u taġixxi bħala pjattaforma ta’ għarfien espert għas-settur tal-ospitalità.
Kuntatt għall-istampa: Marta Machado – marta.machado@hotrec.eu

Dikjarazzjoni Konġunta EFFAT-HOTREC dwar l-Inizjattiva tal-Kummissjoni għall-Kiri għal Żmien Qasira – 12/10/2022