Barra Issa! – Ir-Rapport tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tal-UE taz-Zokkor

L-EFFAT u l-Produtturi Ewropej taz-Zokkor (CEFS), ħarġu s-Sittax-il Rapport ta' Responsabbiltà Soċjali Korporattiva taz-Zokkor tal-UE bħala riżultat tal-impenn konġunt għat-titjib tas-sostenibbiltà tas-settur taz-zokkor.

Peress li r-rapport ikopri s-snin 2020 u 2021, il-fokus ta’ din l-edizzjoni huwa fuq il-Covid-19 u s-sostenibbiltà. Ir-rapport juri r-reżiljenza tas-settur matul il-pandemija, kif il-ħaddiema wrew dedikazzjoni tal-għaġeb għall-impjiegi tagħhom u kif il-kumpaniji taz-zokkor imxew lejn is-sostenibbiltà.

Ir-rapport juri l-inizjattivi tal-industrija meħuda biex twettaq it-tmien standards tal-kodiċi ta' kondotta ffirmat fl-2003 bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet. L-eżempji jkopru d-drittijiet tal-bniedem, l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-saħħa u s-sigurtà, ir-relazzjoni bejn l-imsieħba soċjali, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u r-relazzjonijiet kummerċjali, kif ukoll l-għażla tal-fornituri.

Ir-Rapport-UE-Taz-Zokkor-Industrija-Korporattiva-Responsabbiltà-Socjali-2020-21

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


Kungress 2019