Ftehim politiku dwar id-Diliġenza Dovuta jistabbilixxi era ġdida fil-ġlieda kontra l-impunità korporattiva

L-EFFAT, il-Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins tal-Ikel, l-Agrikoltura, u t-Turiżmu, ifaħħar il-ftehim politiku dwar id-Direttiva dwar id-Diliġenza dovuta għas-Sostenibbiltà Korporattiva (CSDDD). Din il-liġi kruċjali tista' tindirizza l-abbużi tax-xogħol fil-ktajjen tal-provvista u n-netwerks ta' franchise. Madankollu, l-esklużjoni tas-servizzi finanzjarji mill-obbligi ta' diliġenza dovuta hija ta' tħassib.

Ftehim reċenti tal-koleġiżlaturi tal-UE dwar id-Direttiva CSDD huwa pass importanti għad-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni ambjentali fil-ktajjen tal-provvista u tas-sottokuntrattar, u s-sistemi ta’ franchise. Filwaqt li t-test finali għadu pendenti u d-dettalji għadhom qed jiġu ffinalizzati f’laqgħat tekniċi, l-EFFAT tiċċelebra rebħiet importanti.

It-test jistabbilixxi obbligi ċari għall-kumpaniji biex jindirizzaw id-drittijiet tal-bniedem attwali u potenzjali u r-riskji ambjentali marbuta mal-operazzjonijiet, is-sussidjarji u r-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Il-vittmi ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-kumpaniji issa se jkunu jistgħu jżommu lill-kumpaniji responsabbli quddiem il-qrati tal-UE jekk dawn jiġu feruti permezz tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji jew ir-relazzjonijiet kummerċjali.

Multinazzjonali bbażati fl-UE u f'pajjiżi terzi li joperaw fl-UE permezz ta' sistemi ta' franchise huma wkoll parti mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Din hija rebħa kbira għall-EFFAT, l-affiljati tagħha, u l-ħaddiema kollha fis-settur tal-ospitalità. Il-prattiki ta’ tkissir tal-Unjoni segwiti minn multinazzjonali tal-fast food u tal-lukandi mhux se jibqgħu bla kastig u l-vittmi tal-vjolenza u l-fastidju fuq ix-xogħol fl-aħħar ikunu jistgħu jitolbu ġustizzja u jżommu lill-kumpaniji prinċipali responsabbli.

Is-Segretarju Ġenerali tal-EFFAT Kristjan Bragason waqt li kkummenta dwar il-ftehim politiku qal:

“Dan il-ftehim huwa rebħa sinifikanti għall-ħaddiema vulnerabbli fil-ktajjen tal-provvista tal-agro-ikel u l-ħwienet tal-fast-food fl-Ewropa u globalment. It-test jipprovdi għodod essenzjali biex tiġi segwita l-ġustizzja korporattiva u biex jiġu evitati l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fis-setturi tagħna. Madankollu, l-EFFAT tqis l-esklużjoni tas-settur finanzjarju bħala opportunità mitlufa.”

L-EFFAT issa se tieħu l-ħin biex tivvaluta d-dettalji tat-test finali bit-tama għal adozzjoni rapida mill-koleġiżlaturi fl-2024.

 

 

 

 

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019