L-Imsieħba Soċjali fl-agrikoltura jadottaw dikjarazzjoni konġunta dwar l-impatt tat-tisħin globali fuq l-agrikoltura

Diċembru 15, 2023 | Agrikoltura, Fil-Lenti

L-imsieħba soċjali Ewropej fl-agrikoltura, l-EFFAT u l-GEOPA-COPA, li jirrappreżentaw l-interessi tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem fis-settur, tkellmu b’vuċi waħda dwar il-ħtieġa li naħdmu flimkien biex itaffu l-effetti ta’ kundizzjonijiet ħorox tat-temp fuq l-agrikoltura.

It-tisħin globali huwa fenomenu globali li joħloq sfidi kbar għall-bdiewa u l-ħaddiema.

L-evidenza li l-konsegwenzi tat-tisħin globali huma serji u potenzjalment katastrofiċi saret aktar konvinċenti minn qatt qabel matul l-aħħar 30 sena. Is-settur agrikolu huwa l-aktar affettwat minn kundizzjonijiet klimatiċi avversi, mhux biss f'termini ta' rendimenti iżda wkoll f'termini tal-impatt ġenerali fuq l-infrastruttura rurali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema.

Għal din ir-raġuni, l-imsieħba soċjali Ewropej fl-agrikoltura jappellaw lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet nazzjonali biex jaħdmu magħhom fuq inizjattiva dwar kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri f’temperaturi estremi u avvenimenti tat-temp biex jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà, l-impjiegi u d-dħul tal-komunità agrikola. Din l-inizjattiva għandha tinkludi kumpens sħiħ għal min iħaddem u għall-ħaddiema agrikoli għal ġranet tax-xogħol mitlufa minħabba avvenimenti estremi tat-temp.

L-imsieħba soċjali Ewropej fl-agrikoltura jimpenjaw ruħhom li jkomplu bil-ħidma tagħhom fuq il-mitigazzjoni tal-effetti ta’ kundizzjonijiet ħorox tat-temp fuq l-agrikoltura fil-kuntest tal-programm ta’ ħidma attwali u futur tal-Kumitat Ewropew tad-Djalogu Soċjali għall-Agrikoltura u b’mod partikolari fil-kuntest tal-programm iffinanzjat mill-UE. Proġett Safe Habitus li fih jipparteċipaw iż-żewġ organizzazzjonijiet.

Id-dikjarazzjoni tieħu l-opportunità li tirrikonoxxi l-importanza ta’ valutazzjoni rigoruża tal-impatt soċjoekonomiku fil-livell lokali biex jiġi vvalutat l-impatt ta’ kwalunkwe politika ta’ mitigazzjoni fuq l-impjiegi, id-dħul u l-ħiliet, u biex jiġu żgurati r-riżorsi meħtieġa u l-involviment sħiħ tal-imsieħba soċjali.

L-adozzjoni turi r-responsabbiltà tal-imsieħba soċjali Ewropej fl-agrikoltura quddiem evidenza konvinċenti tal-impatt tal-avvenimenti estremi tat-temp fuq is-settur. L-istqarrija tistabbilixxi wkoll il-qafas għal ħidma futura fuq il-kwistjoni u tmur lil hinn minn sempliċi rikonoxximent u appelli lill-partijiet responsabbli. Tpoġġi wkoll Transizzjoni Ġusta bħala punt permanenti fil-programm ta' ħidma tad-Djalogu Soċjali Ewropew.

Dikjarazzjoni Konġunta

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019