Djalogu Strateġiku dwar il-Futur tal-Agrikoltura tal-UE: L-EFFAT tappoġġja l-viżjoni tagħha għal Sistema tal-Ikel Sostenibbli

Illum, is-Segretarju Ġenerali tagħna, Kristjan Bragason, ipparteċipat b'mod attiv fid-Djalogu Strateġiku inawgurali mas-settur tal-ikel—kif tħabbar minn Ursula Von der Leyen waqt id-diskors tagħha ta' Settembru dwar l-Istat tal-Unjoni.
L-EFFAT tilqa’ d-deċiżjoni li jlaqqa’ diversi partijiet interessati madwar il-mejda biex jipproponu triq ‘il quddiem, li jgħaqqdu diversi interessi—ekonomiċi, finanzjarji, ekoloġiċi u soċjali—inkorporati fis-sistema tal-ikel tagħna għal żmien medju sa twil.

Madankollu, l-EFFAT, li tirrappreżenta kważi 15-il miljun ħaddiem fl-industriji agroalimentari Ewropej, temmen bis-sħiħ li l-punt tat-tluq għandu jinvolvi l-istabbiliment ta’ approċċ komprensiv biex tiddefinixxi sistema tal-ikel sostenibbli: waħda li titma’ lid-dinja b’ikel bnin u affordabbli għal kulħadd, li tirrispetta il-pjaneta tagħna u dawk il-ħaddiema essenzjali, billi noħolqu impjiegi ta’ kwalità fil-produzzjoni tal-ikel u l-ospitalità.

Matul id-Djalogu Strateġiku dwar l-Agrikoltura, l-EFFAT ma tilfetx l-opportunità li ttenni li l-kisba ta’ sistema tal-ikel sostenibbli u reżiljenti tinvolvi li tiġi indirizzata l-fraġilità tagħha, u b’hekk jiġu indirizzati kwistjonijiet ewlenin li ilhom jeżistu li jaffettwaw il-pjaneta u l-atturi vulnerabbli fil-katina alimentari kollha. Dan huwa possibbli biss permezz ta':

  • Niżguraw Aċċettazzjoni Soċjali: L-EFFAT tittama għall-qawmien mill-ġdid tal-Green Deal. Madankollu, insibuha kruċjali li norbtuha mal-aċċettazzjoni soċjali, li turi li kull ambizzjoni ekoloġika hija opportunità għaċ-ċittadini u l-kwalità tax-xogħol tal-ħaddiema agroalimentari. Il-miri ekoloġiċi huma stabbiliti biex ifallu mingħajr Transizzjoni Ġusta, jekk l-atturi l-aktar vulnerabbli tas-sistema tal-ikel iqisu li qed iġorru l-ispejjeż kollha.
  • Ġlieda kontra l-Ispekulazzjoni tas-Suq: Il-finanzalizzazzjoni dejjem tikber tas-settur tal-ikel iffavorixxiet il-massimizzazzjoni tal-valur tal-azzjonisti matul iż-żmien, li wasslet għal kundizzjonijiet tax-xogħol agħar u talbiet dejjem jiżdiedu għall-flessibbiltà. L-UE trid issib soluzzjonijiet biex tillimita l-impatt ta' terminu qasir fuq in-nies, il-ħaddiema, u l-pjaneta permezz ta' ġlieda serja kontra l-ispekulazzjoni finanzjarja.
  • Nindirizzaw il-Konċentrazzjoni tal-Qawwa: Inugwaljanzi kbar fis-setturi tal-ikel jirriżultaw minn żbilanċ sħiħ fil-konċentrazzjoni tal-poter. Jekk il-pressjoni mill-bejjiegħa bl-imnut u l-ġganti tal-ikel ma tiġix ikkontrollata, u ma jiġix żgurat dħul vijabbli għall-bdiewa u l-ħaddiema agrikoli, iż-żoni rurali se jkomplu jiġu abbandunati, u l-bdiewa jippersistu biex jagħżlu prattiki tal-biedja mhux sostenibbli biex iżidu l-marġini tagħhom.
  • Promozzjoni tal-Kummerċ Internazzjonali Ġust: F'ħafna ftehimiet kummerċjali agroalimentari bejn l-UE u l-Internazzjonali, ir-rekwiżit għal standards ugwali mill-produtturi madwar id-dinja spiss jiġi injorat, u jpoġġi l-istandards soċjali u tax-xogħol f'riskju. Il-kummerċ m'għandux iservi bħala mezz biex jespandi s-setgħa korporattiva għad-detriment tan-nies u l-pjaneta.

Il-kisba ta’ reżiljenza qawwija fis-sistema agroalimentari u tal-ospitalità tagħna tiddependi mill-indirizzar tad-difetti sistemiċi: inugwaljanzi qawwija, l-impatt tal-kriżi tal-klima, u l-atturi tal-industrija li jieħdu profitti għad-detriment tal-ħaddiema tal-agroalimentari u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. It-triq 'il quddiem effiċjenti mfittxija minn Ursula Von der Leyen għandha tindirizza dawn il-kwistjonijiet kollha b'mod kollettiv, fi strateġija soda u komprensiva għall-futur.

L-EFFAT tafferma l-impenn tagħha li taħdem b'mod attiv biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet kritiċi fil-mandat li jmiss tal-UE.

 

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019