It-trejdjunjins jiġġieldu l-Maltempata għad-Drittijiet tal-Ħaddiema

Ottubru 25, 2023 | Fil-Lenti

It-trejdjunjins madwar l-Ewropa u lil hinn qed jiffaċċjaw attakki sistematiċi u mmirati fuq id-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema.

F’era mmarkata biż-żieda tal-populiżmu u l-gvernijiet tal-lemin, aħna qegħdin minn ta’ quddiem biex niddefendu d-drittijiet u s-sigurtà tal-ħaddiema. Żviluppi reċenti fil-pajsaġġ politiku qajmu tħassib dwar l-erożjoni tad-drittijiet tat-trejdjunjins, bħar-restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-istrajk, li dehru fil- Ir-Renju Unit, Franza, il-Belġju, is-Slovenja, u issa Finlandja.

Bi tweġiba, il-Kumitat Eżekuttiv tal-EFFAT sejjaħ biex jingħaqad fid-difiża tad-drittijiet tal-ħaddiema u jenfasizza l-importanza li jiġu mħarsa l-konvenzjonijiet internazzjonali tax-xogħol, li jirrikonoxxi d-dritt tal-istrajk bħala dritt fundamentali, jiddefendu d-dritt li jorganizzaw u jidħlu f’negozjar kollettiv, u jħeġġu lill-gvernijiet biex jipproteġu u jsaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema. Dawn l-azzjonijiet huma kruċjali quddiem kriżi tal-għoli tal-ħajja li qed tikber u l-ħtieġa li jiġu miġġielda l-inugwaljanzi li qed jiżdiedu.

B'mod partikolari, l-EFFAT tieħu pożizzjoni determinata dwar il-kwistjoni:

  • Affermazzjoni mill-ġdid tal-Impenn għall-Konvenzjonijiet tal-ILO: L-EFFAT tirrikonoxxi u tirrispetta s-sinifikat tal-Konvenzjonijiet Nru 87, 98, u 151 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).
  • Nagħrfu d-Dritt għall-Istrajk bħala Fundamentali: L-EFFAT tenfasizza d-dritt tal-istrajk bħala element fundamentali u indispensabbli tas-soċjetajiet demokratiċi, li għandu rwol kruċjali fis-salvagwardja tal-interessi u d-drittijiet tal-ħaddiema.
  • Niddefendu d-Dritt ta' Organizzazzjoni u Negozjar Kollettivament: L-EFFAT topponi bil-qawwa kull tentattiv biex iddgħajjef id-dritt tal-ħaddiema li jorganizzaw, jifformaw unjins, u jieħdu sehem f'negozjar kollettiv, billi tqis dawn l-elementi bħala pedamenti ta' soċjetà ġusta, ekwa u demokratika.
  • Tenfasizza r-Rispett għat-Trejdjunjins u d-Drittijiet tan-Negozjar Kollettiv: L-EFFAT tappella għall-akbar rispett għad-drittijiet tat-trejdjunjins u l-prinċipji tan-negozjar kollettiv, li jservu bħala elementi fundamentali ta' soċjetà ġusta, ekwa u demokratika.
  • Appoġġ għad-Drittijiet tat-Trejdjunjins fl-Elezzjonijiet: L-EFFAT tħeġġeġ lill-partiti politiċi involuti fl-elezzjonijiet biex jappoġġjaw id-drittijiet tat-trejdjunjins, il-kapaċità li jorganizzaw, u jidħlu f'negozjar kollettiv, kif ukoll jiddefendu d-dritt tal-istrajk.
  • Sejħa għall-Azzjoni Lejn Gvernijiet: L-EFFAT tħeġġeġ bil-qawwa lill-gvernijiet biex jissalvagwardjaw u jsaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema, id-dritt li jorganizzaw u jinnegozjaw kollettivament, jipproteġu d-dritt tal-istrajk, u jippromwovu l-benessri tal-klassi tal-ħaddiema.

Aqra tagħna Riżoluzzjoni ta' Emerġenza dwar l-Erożjoni tad-Drittijiet tat-Trade Unions

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019