Direttiva EWC: Żviluppi pożittivi, iżda ambizzjoni limitata fir-rigward tal-franchising u l-infurzar

Illum il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-proposta tagħha għal emendi tant mistennija għad-Direttiva EWC. L-EFFAT tilqagħhom, iżda tesprimi d-diżappunt dwar ambizzjoni limitata rigward il-franchising u l-infurzar.

Il-bidliet proposti llum imorru fid-direzzjoni t-tajba kif jinkludu inter alia bidliet lejn: 

  • Drittijiet mtejba ta' informazzjoni u konsultazzjoni għal eluf ta' membri tal-EWC. L-EFFAT tilqa' b'mod partikolari t-titjib fid-definizzjoni ta' "konsultazzjoni" b'referenza ċara għall-ħtieġa li tikkonsulta u tingħata tweġiba motivata għall-opinjonijiet tal-EWC qabel id-deċiżjonijiet tal-kumpanija.
  • Id-definizzjoni ta' “materja transnazzjonali”. Ħafna drabi l-kumpaniji jillimitaw il-konsultazzjoni biss għal kwistjonijiet li jolqtu direttament mill-inqas żewġ pajjiżi fl-istess ħin u b'mod rilevanti. Fil-proposta tal-lum il-Kummissjoni tiċċara li wkoll kwistjonijiet li jaffettwaw lill-ħaddiema f'pajjiż wieħed huma suġġetti għal konsultazzjoni meta l-impatt potenzjali tagħhom huwa mistenni li jaffettwa lill-ħaddiema f'pajjiżi oħra. L-EFFAT se taħdem biex tiżgura definizzjoni bħal din tinkludi wkoll dak deskritt fil-premessa 12, jiġifieri li d-deċiżjonijiet previsti meħuda f'pajjiż wieħed b'impatt mistenni f'ieħor huma wkoll soġġetti għal konsultazzjoni.
  • Ir-rispett għall-obbligi tal-Maniġment li jkopri l-ispejjeż għall-esperti u l-aċċess għall-ġustizzja kif ukoll il-ħtieġa li jiġu implimentati sanzjonijiet pekunjarji dissważivi. Madankollu nafu tajjeb ħafna li s-sanzjonijiet pekunjarji ħafna drabi huma strumenti dissważivi dgħajfa ħafna fejn jidħlu TNCs. Id-direttiva li temenda għandha tiċċara li kull meta jinkisru d-drittijiet tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni, id-deċiżjonijiet tal-kumpaniji jiġu sospiżi.
  • L-obbligu li jiġu implimentati rekwiżiti sussidjarji kull meta l-ewwel laqgħa tal-SNB ma ssirx fi żmien sitt xhur u r-referenza għal żewġ laqgħat fis-sena fir-rekwiżiti sussidjarji.

Minkejja t-titjib kollu ta’ hawn fuq, l-EFFAT jiddispjaċiha mill-esklużjoni ta’ ftehimiet pre-direttivi tal-artikolu 13 antik mill-ambitu u tesprimi d-diżappunt dwar in-nuqqas ta’ ambizzjoni fuq il-franchising. Mingħajr bidliet fl-abbozz attwali tal-ġganti franchised bħal McDonald's u Starbucks se jkomplu jiġu esklużi mid-Direttiva EWC.

Flimkien mal-ETUC u l-ETUFs l-oħra, l-EFFAT issa se tħeġġeġ it-titjib meħtieġ mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.