L-EFFAT ttenni l-politika tagħha ta’ Tolleranza Żero fil-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza fuq in-Nisa

Il-vjolenza u l-fastidju bbażati fuq il-ġeneru jippersistu bħala realtà koroh f'ħafna postijiet tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea, li jirrappreżentaw kemm kawża kif ukoll konsegwenza tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Bi tweġiba għal din il-problema urġenti, l-EFFAT ipprijoritizzat il-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-fastidju sesswali f’dawn l-aħħar snin.

Fil-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza fuq in-Nisa, l-EFFAT tafferma mill-ġdid l-impenn tagħha biex tiġġieled il-vjolenza u l-fastidju bbażati fuq il-ġeneru fis-setturi tagħha. F'konformità mat-tema ta' din is-sena, “Orange the World: End Violence Against Women Now”, l-EFFAT tqiegħed f'solidarjetà man-nisa, favur il-bidla u tieħu passi konkreti lejn ambjent tax-xogħol aktar sigur u ugwali.

Illum, l-EFFAT qed tniedi mill-ġdid ir-rakkomandazzjonijiet “EFFAT Zero Tolerance” biex tiġġieled il-fastidju sesswali u l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol, li jiffokaw fuq strateġiji komprensivi biex tiġi miġġielda l-vjolenza sessista u jippromwovu postijiet tax-xogħol sikuri u inklużivi fis-setturi tal-EFFAT.

Dawn il-linji gwida komprensivi jiffokaw fuq kampanji ta’ għarfien, ġbir ta’ data, negozjar kollettiv ta’ miżuri preventivi u l-iżvilupp ta’ politiki u protokolli robusti. L-EFFAT titlob titjib leġiżlattiv, programmi ta' taħriġ u attenzjoni għall-isfidi uniċi li jiffaċċjaw il-ħaddiema domestiċi. L-organizzazzjoni għandha l-għan li toħloq postijiet tax-xogħol sikuri u inklużivi permezz ta’ leġiżlazzjoni Ewropea, linji gwida u proġetti li għaddejjin bħalissa.

Barra minn hekk, l-EFFAT tiffoka fuq il-prevenzjoni tal-fastidju sesswali f'kumpaniji transnazzjonali, filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa għal approċċ olistiku biex tiġi miġġielda din il-problema li dejjem preżenti. L-aħħar ftehim ma’ Sodexo u l-IUF u l-Grupp Sodexo huwa importanti ħafna li jinħoloq qafas b’miżuri speċifiċi biex jiġu implimentati politiki li jtaffu l-impatti tal-vjolenza domestika.

Il-Konvenzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 190 (C190) tibqa' strument ewlieni fil-ġlieda tagħna kontra l-vjolenza sessista. Din il-konvenzjoni hija għodda qawwija fil-proġett tagħna, li tiffaċilita l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni attwali tagħha filwaqt li tiggwida l-formulazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fil-livell nazzjonali.

L-EFFAT tibqa’ impenjata li tieħu sehem, torganizza azzjoni kollettiva, u taħdem lejn futur fejn il-vjolenza fuq in-nisa tiġi eradikata u l-ugwaljanza tirbaħ.

 

 

Follow us

Aqra l-aħħar newsletter tagħna

Kampanji


avvenimenti

Kungress 2019