Et verdighetshus for husarbeidere

Husholdningsarbeidere, definert på EU-nivå under begrepet "Personal and Household Services (PHS) workers" utgjør omtrent 9.5 millioner i Europa, noe som representerer nesten 5 % av EU-27s totale sysselsetting. De består hovedsakelig av kvinner, og er en integrert del av omsorgsøkonomien. De jobber hver dag for å gi oss muligheten til å nyte en anstendig balanse mellom arbeid og privatliv, komme hjem til et rent miljø og møte omsorgen for våre kjære. Likevel mangler de ofte anerkjennelse i de fleste medlemsland, er fratatt grunnleggende arbeidstakers rettigheter inkludert helse- og sikkerhetsstandarder og kollektive forhandlinger, og drar ikke nytte av sosial sikkerhet og sosial beskyttelse.

Med kampanjen 'A House of Dignity for Domestic Workers' har EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, identifisert hva EU kan gjøre i reelle termer for å endre deres forferdelige virkelighet. Fordi husarbeid er arbeid og må verdsettes.

videoer

link

tall

 

 

 

 

 

prioriteringer

Bilder og attester

Et verdighetshus for husarbeidere i Europa | Flickr

Bygg ditt verdighetshus

House Of Dignity A3
Verdighetshuset A4

Posisjonspapir
EFFAT krever: Hva kan EU gjøre for å forbedre hushjelpens vilkår  
EFFATs holdning til EUs omsorgsstrategi

Følg og bli med i samtalen:
#HouseOfDignity

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019