Om initiativet og rapporten

Landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien endrer seg fordi de trenger å svare på miljø, menneskers helse og verdens bærekraftsutfordringer.

Denne store endringen har gradvis innvirkning på arbeidsplasser og ferdigheter slik vi for øyeblikket kjenner dem, og reiser mange spørsmål for den nåværende og fremtidige rollen til fagforeninger og arbeidstakerepresentanter i matindustrien og landbrukssektoren.

Med økonomisk støtte fra EU-kommisjonen har EFFAT mat og drikke og landbrukssektorer jobbet med konsulenter, Areté Research & Consulting in Economics, for å tillate fagforeninger for mat og jordbruk å ha de nødvendige verktøyene for å bidra til EUs politikkutforming, spesielt feltet grønnere økonomi, jobbskaping og jobbmatching, kvalitet på arbeidet, ferdigheter og anstendig arbeid.

Effat
Avenue Louise 130a, 1050 Bruxelles
T: +32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30
effat@effat.org