En sosialt bærekraftig felles fiskeripolitikk (CFP): Arbeiderorganisasjoners deltakelse i fiskeri-, havbruks- og foredlingssektorene

Desember 10, 2018 | Ring for anbud

European Transport Workers 'Federation (ETF) er en paneuropeisk fagforeningsorganisasjon som representerer mer enn 3.5 millioner transportarbeidere fra mer enn 230 transportforeninger i Europa, i følgende sektorer: jernbane, veitransport og logistikk, sjøtransport, indre vannveier , sivil luftfart, havner og kaier, turisme og fiskeri.

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, EFFAT, er en eneste paraplyorganisasjon som betjener fagforeninger i hele matforedlingskjeden i Europa, “fra felt til gaffel”. EFFATs 120 nasjonale medlemsorganisasjoner samler over 2.6 millioner tilknyttede selskaper og representerer arbeidere i alle grener av landbruket, innen matforedling og dets allierte næringer, og i hotell-, restaurant-, catering- og reiselivssektoren.

Et av hovedspørsmålene for medlemsorganisasjoner for både ETF og EFFAT i fiskesektoren, gjennom linsen til både utfordringer og muligheter, er den felles fiskeripolitikken (CFP), som den siste oppdateringen trådte i kraft 1. januar 2014. Mens fiskerier og akvakultur er fortsatt viktige kilder til mat, ernæring, inntekt og levebrød for hundrevis av millioner mennesker rundt om i verden. EUs felles fiskeripolitikk har som mål å sikre at fiske og havbruk i Europa er miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig og at de gi en kilde til sunn mat for EU-borgere. Målet er å fremme en dynamisk fiskeindustri og sikre en rettferdig levestandard for fiskesamfunn.
Nyere rapporter fremhever dessuten at fiskeindustrien - hav- og innlandsfiske, havbruk og foredling av fiskeriprodukter - har et enormt potensial til å bidra betydelig til matsikkerhet og tilstrekkelig ernæring for en global befolkning som forventes å nå 9.7 milliarder innen 20501.

Sosialt bærekraftig CFP_Tender spesifikasjon

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


Kongressen 2019

%d bloggere som dette: