Anbudsutlysning: “Bekjempelse av seksuell trakassering og vold på jobben i sektorene landbruk, mat, turisme og husarbeid” - VS / 2019/0035

Februar 20, 2019 | Ring for anbud, Hjemmearbeidere

EFFAT leter etter eksterne eksperter for sitt prosjekt: “Bekjempelse av seksuell trakassering og vold på jobben i sektorene landbruk, mat, turisme og husarbeid” - VS / 2019/0035

En komplett beskrivelse av prosjektet, mål, betingelser, påkrevd kompetanse og ferdigheter og tidsplan finner du i vedlagte anbudsspesifikasjoner.

Frist for innsending av budene er 8. mars 2019

Anbudspesifikasjon VS-2019-0035 Bekjempelse av seksuell trakassering og vold på jobben

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser