Bioøkonomien og en fremtidig biobasert matindustri og jordbrukssektor: Hvordan kan arbeidernes organisasjoner forme endringen?

Desember 10, 2018 | Ring for anbud

Bakgrunn og mål

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, EFFAT, er en eneste paraplyorganisasjon som betjener fagforeninger i hele matforedlingskjeden i Europa, “fra felt til gaffel”. Våre 120 nasjonale medlemsorganisasjoner samler over 2.6 millioner tilknyttede selskaper og representerer arbeidere i alle grener av landbruket, innen matforedling og dets allierte næringer, og i hotell-, restaurant-, catering- og reiselivssektoren.

EFFAT er forpliktet til å fremme arbeidernes rettigheter i matproduksjon, landbruk og turisme. Trygge jobber av høy kvalitet basert på trygg mat, bærekraftig landbruk og bærekraftig turisme er viktige mål for vårt arbeid.

Landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien endrer seg fordi de trenger å svare på miljø, menneskers helse og verdens bærekraftsutfordringer. Biologiske ressurser må brukes bedre, slik at det kan være mat for flere mennesker med mindre miljø- og klimapåvirkning per produsert enhet, og fornybart biologisk materiale nok til å produsere erstatningen for det vi for tiden får fra fossil råolje. Nye grønne teknologier er nøklene til å utvikle en sterkere biobasert matindustri.

Denne store endringen har gradvis innvirkning på arbeidsplasser og ferdigheter slik vi for øyeblikket kjenner dem og reiser mange spørsmål for nå og fremtiden for fagforeninger og arbeiderepresentanter i matindustrien og landbrukssektoren.

Dette prosjektet vil hjelpe fagforeninger innen mat og landbruk over hele Europa, inkludert kandidatland, til å:

· Øke sin kunnskap i å forstå hva bioøkonomien betyr for deres bransje, sektor, jobber og ferdigheter, og

· Øke kapasiteten til å svare på endringen og være en del av bransjerelevante og sektorledende løsninger.

Prosjektet vil gjøre det mulig for fagforeninger innen mat og landbruk å ha de nødvendige verktøyene for å bidra til EUs politikkutforming, særlig innen grønngjøring av økonomien, jobbskaping og jobbmatching, kvalitet på arbeidet, ferdigheter og anstendig arbeid.

Endelig VP 2017 002 0004 Anbudspesifikasjon

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


Kongressen 2019

%d bloggere som dette: