Oppdatering av 'Veileder for det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i Contract Catering' "

Desember 10, 2018 | Ring for anbud

FoodServiceEurope og EFFAT, arbeidslivspartnere for catering i sektoren, har i fellesskap fått EU-finansiering for å oppdatere sin “Veileder til det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i catering for kontrakter” fra januar 2006 (heretter “guiden”) og den tilhørende nettstedet i i tråd med den nye EUs lov om offentlige anskaffelser.
Guiden ble produsert i 2005/2006 gjennom samarbeid mellom FoodServiceEurope (den gang kjent som FERCO) og EFFAT i forbindelse med deres europeiske sosiale dialog med økonomisk støtte fra EU-kommisjonen.
Målet med guiden er å hjelpe offentlige og private innkjøpere av forpleiningstjenester med å identifisere og unngå unormalt lave tilbud i anbudsprosedyrene, og å velge de tilbudene som er økonomisk mest fordelaktige for kjøperen og den endelige forbrukeren. For disse formålene gir guiden verktøyene som trengs for å tildele en kontrakt på
grunnlaget for det beste forholdet mellom pris og kvalitet, inkludert:

 en rekke kontraktsmessige løsninger;
 et standardformat som indikerer hva spesifikasjonene for kontrakthusholdning må inneholde, slik at alle enheter kan formulere sine forventninger og behov klart og strukturert; og
 analyseverktøy som gjør det mulig å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Gjennom disse verktøyene søkte arbeidsmarkedets parter å promotere i Europa, gjennom tildelingskriterier som tar hensyn til kvalitet, respekten for sosiale verdier og anstendige arbeidsforhold i kontraktserveringsselskaper, utvikling av kvalitetsrelaterte programmer som garanterer sikkerhet for brukere og en maksimal nivå av mathygiene og sikkerhet.

 

Les mer

Anbudspesifikasjon VS-2017-0382 Oppdatering av 'Veileder for det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i Contract Catering'

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser