I rampelyset

Fagforeninger kjemper mot stormen for arbeidernes rettigheter

Fagforeninger kjemper mot stormen for arbeidernes rettigheter

Fagforeninger over hele Europa og utover står overfor systematiske og målrettede angrep på arbeidernes grunnleggende rettigheter. I en tid preget av fremveksten av populisme og høyreorienterte regjeringer, er vi i forkant når det gjelder å forsvare arbeidstakernes rettigheter og sikkerhet. Nylig...

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


Kongressen 2019