publikasjoner

Ut nå! – EU Sugar Corporate Social Responsibility Report

Ut nå! – EU Sugar Corporate Social Responsibility Report

EFFAT og European Sugar Producers (CEFS) ga ut den sekstende EU Sugar Corporate Social Responsibility Report som et resultat av den felles forpliktelsen til å forbedre bærekraften til sukkersektoren. Siden rapporten dekker årene 2020 og 2021, er fokus for...

Avslutte bruken av glyfosat og bygge et mer bærekraftig jordbruk

Avslutte bruken av glyfosat og bygge et mer bærekraftig jordbruk

På Executve-møtet i juni 2021 vedtok EFFAT sin holdning til bruk av glyfosat (EN). Å beskytte helsearbeidere til landbruket er EFFATs prioritet. EFFAT etterlyser et øyeblikkelig forbud mot glyfosat i fornyelsesprosessen, som avsluttes i 2022. EFFAT etterlyser også ...

EFFAT inntar stilling for en ny visjon om arbeidsmobilitet

EFFAT inntar stilling for en ny visjon om arbeidsmobilitet

1. juni 2021 avholdt EFFAT sitt andre og svært deltatte møte i årets Executive Committee. Under en fruktbar, dagslang diskusjon med tilknyttede selskaper vedtok eksekutivkomiteen et EFFAT-holdningspapir om arbeidsmobilitet og migrasjon (EN). EFFAT-sektorer ...

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019