Utlysning: "Å utnytte EUs sosiale regelverk fullt ut for å bedre forme virkningen av den teknologiske utviklingen i den europeiske mat- og drikkeindustrien"

Februar 25, 2020 | Ring for anbud, Bedriftsarbeid

Tilskuddsavtale - VS / 2019/0062

EFFAT leter etter en ekspert innen rammen av prosjektet: Å utnytte EUs sosiale regelverk fullt ut for å bedre forme virkningen av den teknologiske utviklingen i den europeiske mat- og drikkeindustrien.

Prosjektet har to hovedmål:

  1. Å vurdere den mulige effekten av automatisering og robotisering i den europeiske mat- og drikkeindustrien på mellomlang og lang sikt.
  2. Å gjennomføre en juridisk analyse av rettigheter og prosesser gitt av EUs sosiale regelverk og nasjonal lovgivning (positive eksempler) for bedre å forme effekten av teknologisk utvikling på bedriftsnivå. Og å rapportere - god praksis på bedriftsnivå for å håndtere innføring av teknologisk utvikling

Vi ser for tiden etter den andre eksperten som er villig til å jobbe med mål nr. 2.

Entreprenøren må ta oversikt over alle rettigheter og prosesser gitt av EUs sosiale og nasjonale lovgivning (positive eksempler) for å bedre forme effekten av den teknologiske utviklingen og forventes å lage et praktisk arbeidsverktøy adressert til aktører på bedriftsnivå for hvordan man kan forutse endringer på grunn av introduksjonen av nye teknologier i mat- og drikkesektoren.

Dette arbeidsverktøyet vil omfatte:

  • Vurderingen og konklusjonene av aktiviteten som ble utført av den første eksperten.
  • Evalueringen av potensiell innvirkning av robotisering og automatisering på arbeidsforhold og kollektive forhandlinger.
  • En vurdering av alle rettigheter og prosesser som følger av EUs sosiale regelverket som aktører på bedriftsnivå kan bruke for å adressere virkningen av den teknologiske utviklingen.
  • En kort skrivebordsundersøkelse som rapporterer positivt eksempel på lovgivning og politikk som er vedtatt på nasjonalt nivå for å hjelpe arbeidsmarkedets parter i å håndtere konsekvensene av digitalisering.
  • Casestudier / eksempler på god praksis som eksisterer på bedriftsnivå for å håndtere virkningen av teknologisk utvikling.
  • Praktiske retningslinjer adressert til toppledelsen i transnasjonale selskaper, EWC-medlemmer, fagforeningsoffiserer og senior tillitsvalgte for å kombinere rettigheter og prosesser som følger av EUs sosiale regelverket med de som eksisterer på nasjonalt nivå og på bedriftsnivå for å forme virkningen av den teknologiske utviklingen på en konstruktiv måte.

En komplett beskrivelse av målsettinger, betingelser, påkrevd kompetanse og ferdigheter og tidsplan finner du i vedlagte anbudsspesifikasjoner.

Vi ber deg om å videresende vedlagte anbudsutbud til enhver ekspert eller forsker som har de nødvendige ferdighetene og som kan være interessert i å bli involvert i prosjektet.

Tilbud skal sendes til Enrico Somaglia (per e-post og registrert brev) innen 10 mars 2020 senest.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser