EFFAT European Project: ”Å utnytte EUs sosiale regelverk fullt ut for å bedre forme effekten av teknologisk utvikling i den europeiske næringsmiddelindustrien” - VS / 2019/0062

April 12, 2019 | Ring for anbud, Bedriftsarbeid

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, EFFAT, er en eneste paraplyorganisasjon som betjener fagforeninger i hele matforedlingskjeden i Europa, “fra felt til gaffel”. Våre 120 nasjonale medlemsorganisasjoner samler over 2.6 millioner tilknyttede selskaper og representerer arbeidere i alle grener av landbruket, innen matforedling og dets allierte næringer, og i hotell-, restaurant-, catering- og reiselivssektoren.

Digitalisering er en topp prioritering av EFFAT-agendaen siden allerede mange år. Den inkluderer to hovedkomponenter: robotisering i alle dens former (materiell og virtuell) på den ene siden, og en ny forretningsmodell, plattformøkonomien, på den andre. Dette prosjektet vil fokusere på effekten av robotisering og automatisering i den europeiske mat- og drikkeindustrien.

Robotisering omfatter alle datamatiserings- og automatiseringsfenomener som gjør at roboter kan utføre ikke-rutine manuelle og kognitive oppgaver. Roboter kan være reelle (smarte fabrikker, førerløse biler, 3D-skrivere osv.) Eller virtuelle (programvare, algoritmer, styrings- og kontrollsystemer for produksjonsprosesser, kunstig intelligens, etc.).

I dag erstatter roboter mennesker i komplekse og spesifikke oppgaver da de er sterkere og mer nøyaktige. I morgen vil de sannsynligvis erstatte menneskets hjerne gjennom prediktiv analyse og diagnostikk.

Dette prosjektet tar sikte på å vurdere den mulige effekten av automatisering og robotisering i den europeiske mat- og drikkeindustrien på mellomlang og lang sikt, særlig med fokus på:

  • digitalisering av oppgaver, jobber og arbeidsplasser;
  • samspillet mellom mennesker og maskiner;
  • arbeidsorganisasjon (inkludert arbeidstid og konseptet smarte fabrikker)
  • produksjon og produktivitet;
  • arbeidsforhold og arbeidsavtaler;
  • forbedringer og utfordringer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen;
  • nødvendige ferdigheter og kvalifikasjoner;
  • forsoning av privat og arbeidsliv (rett til å koble ut);
  • personvern, GPS-sporing og databeskyttelse;
  • arbeidsforhold, arbeidstakers deltakelse og kollektive forhandlinger.

En komplett beskrivelse av målsettinger, betingelser, påkrevd kompetanse og ferdigheter, samt prosjektets tidsplan finner du i vedlagte anbudsspesifikasjoner:

Anbudspesifikasjon

Vi ber alle kandidater som har de nødvendige ferdighetene og som kan være interessert i prosjektet, levere budet sitt by 28 april 2019 senest med registrert post og per e-post til:

Enrico SOMAGLIA

Effat

Avenue Louise, 130 - boîte 3

1050 Brussel

Belgia

E-post: e.somaglia@effat.org

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser