Denne krisen er drevet av overfortjeneste – ikke lønn.

Ta grep nå og signer EFS-begjæringen for å vedta denne sekspunktsplanen

Lønn er ikke årsaken til inflasjonen. Arbeidere er ofre for denne krisen, hvor verdien av lønningene deres faller mens prisene på dagligvarer stiger. Dette øker eksisterende ulikheter, med lavtlønnede arbeidere og sårbare mennesker som rammes hardest.

Arbeidsgivere, regjeringer og EU har alle et ansvar for å iverksette hastetiltak for å takle levekostnadskrisen ved å sikre lønnsøkninger, nødstøtte til familier som sliter, et tak på priser, skatt og omfordeling av overskudd og formue.

Det er derfor arbeidere og deres fagforeninger over hele Europa etterlyser en sekspunktsplan for å takle levekostnadskrisen og bygge en økonomi som leverer for arbeiderne.

 

 

EFFAT slutter seg til EFS og krever:

  1. Lønnsøkninger for å møte økningen i levekostnadene og sikre at arbeidere får en rettferdig andel av produktivitetsgevinsten, samt tiltak for å fremme kollektive forhandlinger som den beste måten å oppnå rettferdig lønn og en bærekraftig økonomi.
  2. Betalinger rettet mot folk som sliter med å ha råd til energiregningene sine, sette mat på bordet og betale husleien; Retten til mat og et varmt hjem er menneskerettigheter og må beskyttes. Mennesker i fattigdom kan ikke forventes å betale uoverkommelige regninger. Det må være et forbud mot frakoblinger.
  3. Pristak, spesielt på kostnadene for energiregninger og en vanntett skatt på overskudd av energi og andre selskaper for å sikre at de ikke har lov til å spekulere i denne krisen, sammen med andre tiltak for å stoppe profittjakt, som å dempe utbytte, og for å forhindre spekulasjon på matvareprisene.
  4. Nasjonale og europeiske anti-krisestøttetiltak for å beskytte inntekter og arbeidsplasser i industri, tjenester og offentlig sektor, inkludert tiltak av typen SURE for å beskytte arbeidsplasser, inntekter og for å finansiere sosiale tiltak for å takle denne krisen og rettferdige overgangsprosesser.
  5. Reformere hvordan EUs energimarked fungerer. Erkjenne at energi er et offentlig gode, og invester for å takle de grunnleggende årsakene til krisen, slik som underinvestering i grønn energi og konsekvensene av privatisering.
  6. En plass ved bordet for fagforeninger for å designe og implementere anti-krisetiltak gjennom sosial dialog. Dette er den velprøvde metoden for å håndtere kriser.

Regjeringer og EU kan ikke holde denne krisen ut. Prisen for å ikke handle eller vedta feil respons, som renteøkninger, lønnsstopp eller tilbakevending til den mislykkede spareagendaen, vil være katastrofal.

Materiale å laste ned:

Bilder:

Bilder fra fagforeningsaksjonen og av møtet i Europaparlamentet i Strasbourg - Video av møtet med MEPS

Bilder av fagforeningsaksjoner over hele Europa

6 punktsplan 

6-punktsplan (DE-versjon)
6-punktsplan (EN versjon)
6-punktsplan (ES-versjon)
6-punktsplan (IT-versjon)
6-punktsplan (NL-versjon)
6-punktsplan (PL-versjon)
6-punktsplan (PT-versjon)

 

Kalender
OPPDATERT kalender over fagforeningsaksjoner