EFFAT er #CallingEU: Fem oppfordringer til et rettferdig Europa for arbeidere

I forkant av neste EU-valg lanserer EFFAT #CallingEU, fem krav om et nytt EU-mandat som prioriterer beskyttelse og velvære til arbeidere.

Mens Europa står overfor valget mellom å omfavne en ambisiøs sosial og inkluderende agenda eller svinge mot ekstremisme og innstramminger, er EFFAT resolut: vi ser for oss at det neste EU skal styres av demokratiske krefter som er forpliktet til planetens helse, økonomisk rettferdighet og sosiale rettigheter.

Det siste EU-mandatet var preget av en rekke dyptgripende kriser, hvis konsekvenser har brakt arbeidere i EFFAT-sektorer i kne. Covid-19-pandemien, militære konflikter, ekstreme værhendelser og levekostnadskrisen har alle satt dype spor i arbeidernes levebrød og vilkår.

Representerer arbeidere i landbruks-, mat-, gjestfrihets- og husarbeidssektorene EFFAT lanserer fem krav om et nytt EU-mandat forpliktet til likebehandling, sosial og klimarettferdighet og solidaritet.

Med #CallingEU legger EFFAT frem:

  1.  En oppfordring om et EU-direktiv om arbeidsformidlere og rettferdige arbeidsforhold på tvers av underleverandørkjeder: EFFAT krever implementering av et EU-direktiv som regulerer arbeidsformidlere, etablerer rettferdige arbeidsforhold på tvers av underleverandørkjeder og styrker hyppigheten og effektiviteten av arbeidstilsyn. Dette tiltaket har som mål å sikre likebehandling av millioner av arbeidere i EFFAT-sektorer.
  2. En oppfordring om en rettferdig overgang som leverer for arbeidsfolk: Klimaendringer er en trussel mot jobbsikkerhet og arbeidsforhold. EFFAT ønsker at den grønne omstillingen skal være en mulighet for yrkesaktive i våre sektorer fremfor en ekstra trussel. En mulighet til å skape flere og bedre arbeidsplasser med stabil sysselsetting, rettferdig lønn og gode arbeidsforhold.
  3. En oppfordring til en mer rettferdig felles jordbrukspolitikk: Mens oppnåelsen av sosiale betingelser markerte en utrolig suksess for gårdsarbeidere i Europa, er CAP fortsatt langt fra å være en rettferdig og balansert politikk. Den leverer fortsatt hovedsakelig til store grunneiere på bekostning av småbønder og gårdsarbeidere. EFFAT mener den sosiale dimensjonen av CAP bør styrkes ytterligere i forbindelse med neste CAP-reform i 2027.
  4. En oppfordring til bærekraftige EU-mat- og gjestfrihetssystemer: Et bærekraftig matsystem som sikrer global matsikkerhet, rimelighet og miljømessig og sosial bærekraft kan bare oppnås ved å ta opp langvarige systemiske problemer som påvirker sårbare aktører i næringskjeden, som maktkonsentrasjon, spekulasjon i matvaremarkeder og et uholdbart matvaresystem. tilnærming til handelsavtaler.
  5. En oppfordring om verdighet for husarbeidere i Europa: EFFAT krever sterkt at EU tar sitt ansvar og tar klare initiativer for å beskytte de nesten 10 millioner hushjelpene i Europa (se våre krav her). Selv om de spiller en avgjørende rolle, mangler mange hushjelper i Europa fortsatt anerkjennelse og fortsetter å være blant de mest sårbare, undervurderte og underbetalte arbeiderne i Europa.

Kristjan Bragason, EFFATs generalsekretær, kommenterte lanseringen og sa:
'#CallingEU er vår vekker til institusjonen foran det kommende avgjørende EU-valget. Kravene våre forklarer hvorfor disse fem problemene er viktige, hvorfor EU trenger å ta dem opp, og hvilke politiske endringer som kreves for å levere et bedre Europa for arbeidstakere. Det er en politisk horisont som endelig gjør en annerledes for arbeidsfolk i EU.

I tillegg til disse fem kravene støtter EFFAT fullt ut og støtter de tolv punktene fremhevet av EFS arbeidermanifest, Leverer en rettferdig avtale for arbeidere.

Besøk #CallingEU Nettsted å oppdage vårt manifest og krav

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019