Demper det høyreekstreme strømmen gjennom styrket internasjonal solidaritet: EFFAT og IUL vedtar felles erklæring

Mar 15, 2023 | Utvalgt, I rampelyset

Utbredelsen av høyreekstreme partier i europeiske parlamenter øker, og nesten alle land har nå representasjon. Det er et felles ansvar for fagforeningene å ta tak i dette fenomenet og i fellesskap utforme vår faste respons.  

Den 9. mars organiserte IUF og EFFAT panelet: «The advancement of the ekstreme høyre og rollen til fagforeninger» med fremtredende personligheter fra akademia, europeiske og internasjonale fagforeninger. Som en konklusjon vedtok EFFAT og IUL en felles uttalelse om vår fagforenings forpliktelse til å takle dette problemet. Gjestetalere ble kalt til å reflektere over fremveksten av høyrepopulisme og over hvordan fagforeninger, basert på kjerneverdier som likhet og pluralisme, er sentrale bastioner i demokratiske samfunn. 

Professor Daphne Halikiopoulou (University of York, Storbritannia) insisterte at økonomisk usikkerhet snarere enn rasisme ligger bak den blomstrende høyreekstreme. På denne bakgrunn må progressive krefter være forsiktige med å etterligne høyresiden og forenkle komplekse problemstillinger, snarere bør konsentrere seg og forfølge sine prinsipper og kunnskap om sosial inkludering. 

Thomas Shannon (digital rådgiver fra EFS) fokusert på EFS erfaring med å utforme en omfattende tilnærming til å bekjempe faren for ytre høyre. Ved å koordinere innsats, utdanne medlemmer og gå inn for bedre lovgivning, jobber EFS for å sikre at verdiene til fagforeninger og demokrati opprettholdes. 

Vår EFFAT visepresident fra FLAI-CGIL Andrea Coinu, påpekte at fremveksten av ytre høyre har truet og svekket trepartsdialogen mellom stater, arbeidstakere og arbeidsgivere, til skade for arbeidere som føler seg enda mer marginalisert. 

Michele Kessler (UFCW, USA), Leder av IUF LGBTI Workers and Allies Committee, fokuserte på forsøkene fra ytre høyre på å kvele ytringsfriheten i LHBTQI+-samfunnet. Fagforeninger har på denne bakgrunn plikt til å fortsette å stå opp for seksuelt og kjønnsmangfold og styrke sin innsats som banebrytende på dette området. 

Siméon Toundé Dossou (IUL Afrika) fokusert på behovet for at afrikanske fagforeninger fredelig motstår militarisme, så vel som den moderne arven fra den gamle kolonialismen gjennom å opprettholde lokal lov. 

Hidayat Greenfield (IUF Asia Pacific) brakte eksemplet med ekstremisme i Afghanistan, og sa at fagforeninger har en avgjørende rolle å spille for å sikre at jobbene er rettferdige og rettferdige. Derfor er fremme av sosial harmoni nøkkelen til å takle et ekstremistisk regime. 

Héctor Morcillo (FTIA, Argentina) understreket at fagforeningsfolk, kvinnerettighetsaktivister og andre sivilsamfunnsaktører er under økende dødelig trussel fra høyreorienterte regjeringer og fascistiske grupper i Latin-Amerika. I mellomtiden utnytter store vestlige selskaper nådeløst kontinentets naturressurser under nyliberale lover, og forverrer lokal fattigdom. Det er avgjørende for fagforeninger globalt å strebe etter rettferdige produksjonskjeder og robuste arbeiderbevegelser. 

Kristjan Bragason og Sue Longley, henholdsvis EFFAT og IULs generalsekretærer, avsluttet rundebordskonferansen med å fornye deres forpliktelse til å forene, organisere og utdanne medlemmene våre samtidig som de tok til orde for mer robuste lover og slagkraftige pro-demokratiske handlingskampanjer fra både statlige, samfunnsorganisasjoner og fagforeninger.

NO – EFFAT IUF-uttalelse om finalen til høyre

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019

%d bloggere som dette: