En europeisk sukkerindustri i endring. Nye og bedre arbeidsplasser i en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig industri

Desember 15, 2021 | Mat

Siden slutten av kvoteperioden i 2017 har roesukkersektoren i EU gjennomgått en viktig overgangsperiode, med lave sukkerpriser som har ført til fabrikkstenginger.

Å tenke nytt om fremtiden til industrien var målet for en EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Union Federation) – CEFS (European Association of Sugar Manufacturers)-konferanse som ble holdt 14. desember 2021, innenfor rammen av et felles prosjekt: "En transformerende europeisk sukkerindustri – Nye og bedre jobber i en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig industri.»

Bærekraft er kjernen i roesukkerproduksjonen i både fabrikker og felt. Roesukkerfabrikker tilbyr dyktige, lønnsomme industrielle ansettelser og er ofte i hjertet av bygdesamfunnene de opererer i. Med dette i bakhodet påpekte begge arbeidslivets parter i sukkersektoren viktigheten av å sette menneskene i kjernen. Åpning av konferansen, Marie-Christine Ribéra, generaldirektør ved CEFS, understreket at "vi trenger et juridisk rammeverk med insentiver for å støtte nye diversifiserings- og dekarboniseringsstrategier."

En sluttrapport, utarbeidet av Areté konsulentvirksomhet, pekte på ulike handlinger som er nødvendige for å sikre/øke sysselsetting og fremme regional utvikling i sukkerroedyrkingsområder, ytterligere øke sektorens bærekraft, sikre kompetansen som kreves av arbeiderne i en sektor i overgang, støtte diversifiseringen av aktivitetene til fabrikkene og øke sektorens attraktivitet for unge arbeidstakere.

Bransjeperspektivet anså Fit for 55-pakken som i stor grad å påvirke roesukkerindustrien. Pakken må passe til formålet og skal legge til rette for energisk egenbruk av biomasserester fra roesukkerproduksjon, for å tillate sektorens avkarbonisering.

På samme måte understreket arbeidsgivere viktigheten av diversifisering av aktiviteter mot nye produkter som bioplast og betain. Sporing av kompetansekrav vil være avgjørende for å tilpasse opplæring og fokusere på «fremtidens grunnleggende ferdigheter», som digitalisering, automatisering av produksjon og håndtering.
Samarbeid med utdanningsinstitusjoner sammen med intensivering av sosial dialog er nøkkelen til å tiltrekke fremtidens arbeidstakere inn i sektoren. De regulatoriske barrierene som belaster kompetansemobilitet innen EU må fjernes.

Arbeidstakerrepresentanter hevdet at bærekraften i sektoren skulle være miljømessig og økonomisk, men også, og fremst, sosial. For å garantere sin beredskap for fremtiden, må sukkersektoren se opp for sin aldrende arbeidsstyrke og takle den begrensede tilgjengeligheten av dyktige arbeidere samtidig som sektorenes attraktivitet for yngre generasjoner økes gjennom forbedrede arbeidsforhold.

Wiebke Warneck, EFFATs politiske sekretær med ansvar for matsektoren sa: «Ingen overgang er bare uten arbeidernes involvering. Spørsmålet er ikke om sukkersektoren trenger å forberede arbeidsstyrken på veien mot fremtiden. Spørsmålet er hvordan det skal gjøre det for å være virkelig bærekraftig. "

Marie-Christine Ribéra, generaldirektør ved CEFS, forklarte «Folk er i hjertet av vår sektor. Opplæringen vil måtte tilpasses for å fokusere på «fremtidens grunnleggende ferdigheter» som digitalisering og automatisering av produksjon og håndtering. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene må intensiveres.

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019