Nye yrker og karriereveier i mat- og drikkeindustrien: Leverer ferdigheter på høyt nivå i matindustrien i den digitale økonomien

Jan 10, 2018 | Ring for anbud, Mat

EFFAT FoodDrinkEurope Application VP / 2017/001/0004

Nye yrker og karriereveier i mat- og drikkeindustrien: Leverer ferdigheter på høyt nivå i matindustrien i den digitale økonomien

Prosjektet vil bygge videre på resultatene fra et tidligere EU-finansiert prosjekt hvor de europeiske sosiale samarbeidspartnerne FoodDrinkEurope og EFFAT slo seg sammen for å identifisere flaskehalser i rekruttering av nye og dyktige medarbeidere og takle utfordringer som oppstår når selskaper har en aldrende arbeidsstyrke (“Å få inn nye talenter og å styre en aldrende arbeidsstyrke: to sider av den samme mynt implementere god praksis for en mer attraktiv mat- og drikkeindustri i Europa. http://fooddrinkeurope-effat-toolbox.eu/ ).

Prosjektet, som vil bidra til å implementere de europeiske arbeidslivets arbeidsprogram, har følgende mål:

  1. Identifisere de nye teknologiene i mat- og drikkeindustrien, de nye jobbene og de nye ferdighetene og typen kvalifikasjoner som kreves;
  2. Bidra til eksisterende praksis og verktøykasse for det forrige prosjektet og foreta en fremtidsrettet refleksjon over hvilke kriterier som vil understøtte samfunnslykket robotisering. Målet ville være å bygge og styrke kapasiteten til nasjonale arbeidslivspartnere i mat- og drikkesektoren til å delta på europeisk nivå; og
  3. Utforme en kommunikasjonsstrategi for å tiltrekke seg nye talenter i mat- og drikkeindustrien. Målet med denne strategien vil være todelt: (i) å videreutvikle og styrke medlemskapet til de europeiske arbeidspartnerne, og (ii) å gjøre mat- og drikkeproduksjons- og foredlingssektoren mer attraktiv for potensielle nye talenter.

Totalt sett vil prosjektet støtte de europeiske arbeidsmarkedets parter og deres utvalg i deres bidrag til politikkutforming, inkludert konsekvensutredning, av sysselsettingen og de sosiale dimensjonene til EU-initiativ.

Se vedlagt for detaljer
Utlysning_EFFAT-FoodDrinkEurope_Digitalisation

 

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


Kongressen 2019

%d bloggere som dette: