EFFAT inntar stilling for en ny visjon om arbeidsmobilitet

1. juni 2021 avholdt EFFAT sitt andre og meget deltatte møte i årets Executive Committee. Under en fruktbar, dagslang diskusjon med tilknyttede selskaper vedtok hovedutvalget en EFFAT holdningspapir om arbeidsmobilitet og migrasjon (EN).

EFFAT-sektorer er i stor grad avhengig av arbeidet til mobile og arbeidsinnvandrere som utgjør en betydelig andel av de som høster åkrene våre, pakker og bearbeider maten, så vel som de som rengjør husene våre og lar gjestfrihetssektoren kjøre.

EFFAT-posisjonen underbygger en europeisk visjon om arbeidsmobilitet og migrasjon, basert på sosial rettferdighet, likeverd, solidaritet og respekt for menneskelig verdighet. EFFAT tar i betraktning deres vesentlige rolle i samfunnet, for full likebehandling og innføring av flere tiltak som kan forbedre situasjonen for sesongmessige og andre mobile og migrerende arbeidere i Europa.

EFFAT etterlyser nye EU-bindende tiltak som, bl.a, sikre anstendige og rimelige boligforhold for alle mobile og arbeidsinnvandrere; regulering av rollen som underleverandør- og plasseringsbyråer; etablering av felles standarder for effektive arbeidstilsyn og klagemekanismer og bedre sosiale trygghetsbestemmelser for alle mobile og migrerende arbeidstakere. EFFAT tar også til orde for en ny inkluderende visjon om migrasjon og etterlyser beskyttende tiltak for papirløse arbeidere som ofte ikke er i stand til å rapportere om brudd på rettighetene sine uten å risikere utvisning.

Under møtet i eksekutivkomiteen hadde EFFAT-tilknyttede selskaper også muligheten til å utveksle med Cosmin Boiangiu, administrerende direktør i European Labour Authority, om den kommende ELA-kampanjen om sesongarbeidere.

Oversatte versjoner av stillingsdokumentet om arbeidsmobilitet og migrasjon tilgjengelig i FR DE IT ES

 

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019

%d bloggere som dette: