#Farm2Fork -strategi: EP bekrefter ambisiøs visjon. Å respektere arbeidsfolk og beskytte jobber er nøkkelen for å oppnå en bærekraftig overgang av våre matsystemer

Oktober 20, 2021 | Såing av bønnene, Mat, Pressemelding

EFFAT applauderer Europaparlamentets plenarmøte om INI -rapporten om Farm to Fork Strategy. Med et sterkt flertall (+452 - 170 og 76 nedlagde stemmer) har Europaparlamentet fremmet sine krav til Farm to Fork -strategien, noe som gir et sterkt signal til Europakommisjonen om behovet for en ambisiøs gjennomføring.

MEPs tok med seg noen av EFFAT -nøkkelkravene som er beskrevet i EFFAT Orienteringspapir "For en vellykket EU Farm -to -Fork -strategi".

EFFAT er spesielt glad for følgende prestasjoner:

  • Anerkjennelsen av behovet for å sikre at den sosiale dimensjonen er fullt integrert i alle fremtidige initiativer fra gården til fork -strategien for å oppnå politisk sammenheng for bærekraftig utvikling
  • Kravet om å oppnå anstendige arbeids-, leve- og ansettelsesforhold og rettferdige muligheter i hele matverdikjeden
  • Hensynet til de 8 grunnleggende ILO -konvensjonene, respekt for kollektive forhandlinger og sosial beskyttelse som bærekraftskriterier
  • Retten for alle brukere til å motta verneutstyr samt omfattende informasjon og opplæring om bruk og farene ved plantevernmidler, og muligheten for hver landbruksarbeider til å få tilgang til relatert offisiell dokumentasjon om plantevernmidler som ble brukt i løpet av arbeidskarrieren.
  • Inkludering av sosiale og arbeidsstandarder i handelspolitikken og avvisningen av Mercosur -avtalen i det nåværende utkastet
  • Behovet for å stoppe konsolideringen i detaljhandelssektoren for å sikre rettferdige priser for bønder og anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere med behovet for produksjonskostnader i landbruket som skal vurderes av oppstrømsaktører.
  • Slutten på EUs doble standarder for plantevernmidler, som tillater eksport fra EU av farlige stoffer som er forbudt i Unionen;

I en kommentar til vedtakelsen av rapporten i dag sa Kristjan Bragason, EFFATs generalsekretær: 'Arbeidere er slitne av å sitte i publikum. Europaparlamentet har sendt en sterk melding til Kommisjonen i dag. Alle fremtidige initiativer som skal lanseres innenfor rammen av F2F -strategien, må ta sosiale hensyn og forbedre arbeids- og levekår for mennesker som høster og foredler maten vår.

Det er nå opp til EU -kommisjonen å ta opp kravene Europaparlamentet i utviklingen av fremtidige EU -initiativer knyttet til strategien farm to fork.

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019