EFFAT fremmer forslag for å motvirke mangel på arbeidskraft i turismen i Europa

Etter COVID-19 anslås sysselsettingen innen reiseliv og turisme i Europa å ha falt med 9.3 %, noe som tilsvarer 3.6 millioner arbeidsplasser.

Mangel på turismepersonell i Europa påvirker alle land i Europa med ulik intensitet. Noen tall:

  • I Tyskland gikk nesten hver fjerde jobb i gjestfrihetssektoren tapt under pandemien
  • Østerrike og Belgia mistet halvparten av turistpersonalet
  • Spania mistet nesten 20 % av ansatte

Korttidsarbeid, midlertidige permitteringer av arbeidstakere og søken etter rask fortjeneste fra mange gjestfrihetsturismebedrifter har ført til ytterligere prekære jobber i sektoren og er årsakene til at det meste av arbeidsstyrken har forlatt sektoren og aldri kommet tilbake.

EFFAT og gjestfrihet-turisme fagforeningene i Europa er bekymret for mangel på arbeidskraft og fremtiden til arbeidere. Dette er grunnen til at EFFAT, i samarbeid med sine tilknyttede selskaper, utarbeidet et sett med forslag for å overvinne mangel på arbeidskraft i gjestfrihetssektoren ved å forbedre attraktiviteten til jobber gjennom bedre arbeidsforhold.

Posisjonspapiret Bekjemp mangel på arbeidskraft innen gjestfrihetsturisme ved å forbedre arbeidsplassers attraktivitet ble vedtatt det siste EFFAT eksekutivkomitémøtet i Wien 13. og 14. juni 2022/

EFFAT Position Paper Bekjempe mangel på arbeidskraft innen gjestfrihetsturisme ved å forbedre jobbenes attraktivitet 2022 06 DE
EFFAT Position Paper Bekjempe mangel på arbeidskraft innen gjestfrihetsturisme ved å forbedre jobbenes attraktivitet 2022 06 NO
EFFAT Position Paper Bekjempe mangel på arbeidskraft i gjestfrihetsturisme ved å forbedre jobbenes attraktivitet 2022 06 FR

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019