EFFAT gir ut sluttrapport om felles EFFAT-CEFS-prosjektet "En transformerende europeisk sukkerindustri"

Februar 9, 2022 | Mat, I rampelyset, publikasjoner

Det felles EFFAT-CEFS sukkerprosjektet "En europeisk sukkerindustri i endring. Nye og bedre jobber i en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig industri" som takler fremtiden for arbeidsplasser i EUs sukkersektor, grønnere økonomien og arbeidsmobilitet innen EU og ungdomssysselsetting" har kommet til en slutt. I løpet av de siste to årene har sosiale parter i sukkersektoren tatt for seg fremtiden til sektoren og fokusert på:

  • Behovet for diversifisering av sektoren for å holde seg konkurransedyktig
  • Behovet for å tiltrekke seg ny arbeidskraft og tilpasse seg arbeidstakerne som allerede har et langt arbeidsliv i sektoren
  • Feil oppfatning av en potensiell arbeidsstyrke, spesielt unge mennesker, av sektoren
  • Behovet for å tilpasse arbeidsforhold og opplæringsmuligheter til den aldrende arbeidsstyrken
  • Behovet for å sikre en rettferdig overgang mot en sosial og miljømessig bærekraftig sukkerindustri

 Arbeidslivets parter vil nå:

  • Iverksette tiltak for å opprettholde levedyktigheten til oppdrett og prosessering av sukkerroer
  • Fremhev det viktige bidraget fra sukkersektoren til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
  • Overvåke trender i generelle og spesifikke ferdigheter og identifisere potensielle ferdigheter og opplæringsbehov
  • Forutse endring i fellesskap og sikre tilfredsstillende arbeidsforhold

Sammendraget finner du her på ditt språk: ENFR - DEESITPLSKNL 

Den fulle rapporten finner du her: EN - FR - DE

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019