Bondedemonstrasjoner: EFFAT deler noen av bekymringene, men veien videre er ikke å forlate Green Deal

Jan 29, 2024 | I rampelyset, Pressemelding

Tusenvis av bønder over hele Europa har demonstrert de siste dagene, fra Romania og Polen til Frankrike og Tyskland. Protestene har blitt samarbeidet av høyreekstreme bevegelser som forsøker å utnytte bøndenes misnøye for politisk vinning foran det europeiske valget i juni.

Årsakene til protestene er knyttet til spesifikke situasjoner som overregulering, innføring av avgifter på traktordrivstoff eller Brussels beslutning om å suspendere importavgifter på ukrainske varer. Samtidig går det en rød tråd gjennom disse protestene: sterk motstand mot EUs Green Deal og Farm to Fork-ambisjoner.

EFFAT deler noen av bøndenes bekymringer, spesielt når det kommer til lavinntektene småbøndene får for arbeidet sitt, urettferdig konkurranse fra tredjeland og mangelen på rettferdige overgangstiltak for å implementere Green Deal-målene. Vi understreker at hvis forholdene for småbønder er vanskelige, er forholdene for gårdsarbeidere rett og slett uutholdelige. Det må imidlertid være klart at hovedutfordringen den europeiske landbrukssektoren står overfor ikke er jord-til-bord-strategien, men den urettferdige fordelingen av rikdom gjennom næringskjeden.. Mens butikkjeder, store agrokjemiselskaper og aksjonærene i matvaregiganter tjener rekord hvert år, sliter landbruks- og matarbeidere og småbønder med å sette mat på bordet deres. Utgangspunktet for å takle dette uakseptable paradokset er å ta opp systemiske problemer som maktkonsentrasjon i hele næringskjeden, spekulasjon i matvaremarkeder, en uholdbar tilnærming til handelsavtaler og finansiellisering av landbruksmatsektoren.

Vi beklager at disse spørsmålene ikke er tilstrekkelig belyst i disse bøndenes protester.

Farm to Fork-strategien er ikke problemet, men den er en del av løsningen da den viser veien videre for å gjøre landbrukssektoren vår mer bærekraftig.

Samtidig kan grønne mål ikke pålegges ensidig fra Brussel, ellers ville de helt klart mangle sosial aksept, slik tilfellet er nå.

Måten å snu denne oppfatningen på er ikke å forlate disse målene, men å implementere dem gjennom rettferdige overgangstiltak som tar hensyn til interessene til gårdsarbeidere, småbønder og bygdesamfunn som helhet, som EFFAT har etterlyst. Dette krever konkrete tiltak som å implementere miljøpolitikk gjennom strenge sosioøkonomiske konsekvensutredninger, involvere arbeidslivets parter i styringen av omstillingen og knytte tilførsel av offentlige midler til den grønne omstillingen til sosiale forhold. I tillegg bør investeringer i opplæring, sosial sikkerhet og overgangsveier fra jobb til jobb styrkes for å beskytte jobbene og inntektene til landarbeidere.

Men alt dette vil ikke bli oppnådd hvis Europa vender tilbake til innstramninger og freden ikke gjenopprettes i Europa og globalt.

Noen måneder før EU-valget oppfordrer EFFAT demokratiske politiske partier til å sette rettferdig overgang øverst på sin politiske agenda. En ny fortelling må bygges for å undergrave argumentene til ekstreme høyre. Den grønne og digitale omstillingen må sees av arbeidstakere som en mulighet til å skape flere og bedre arbeidsplasser, ikke som en trussel. For at dette skal skje, bør en ideologisk tilnærming til den grønne omstillingen forlates til fordel for en pragmatisk som gir konkrete svar og løsninger til de som frykter for sin fremtid.

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019