EFFATs eksekutivkomité går sammen for å lukke lønnsgapet mellom kjønnene

Mar 8, 2023 | I rampelyset

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen. Ved denne spesielle anledningen forplikter EFFATs eksekutivkomité seg til å kjempe for en rask håndhevelse av lønnstransparensdirektivet og for mer progressiv lovgivning på nasjonalt nivå.

De lønnsforskjellene i EU har kun blitt redusert med 1 % de siste åtte årene, og er for tiden 14.1 %. Kvinner i EU tjener i gjennomsnitt nesten 15 % mindre i timen enn menn, til tross for høyere utdanning. Dette bidrar til kvinners fattigdom i arbeid og lavere pensjoner.

Lønnsforskjellene mellom kjønnene kan vanskelig lukkes så lenge det er en overrepresentasjon av kvinner i lavtlønnede sektorer, en ulik fordeling av ulønnet arbeid som omsorg og husholdningsoppgaver; så lenge karrierevalg er påvirket av familieansvar og lønnsgjennomsiktighet forblir fraværende

Bevis rapportert av EFFAT-tilknyttede selskaper viser at kvinner i EFFAT-sektorer ofte får de lavest betalte jobbene, får færre muligheter til å avansere i karrieren, og møter diskriminering og sexisme på arbeidsplassen.

Husarbeid er for eksempel en av de lavest betalte og mest sårbare jobbene på arbeidsmarkedet, med hushjelper som mangler grunnleggende rettigheter som faste timer, og står overfor forhold som kan føre til utnyttelse. Årsakene bak dette gapet er flere. Kvinner tar for det meste deltidsjobber på grunn av familieansvar. Lett forekommer det at det er færre og mindre betalte kvinner i høyere stillinger, lave kvalifikasjonsnivåer, uformelle forhold, mangel på kollektiv representasjon, mangel på forhandlingsstyrke og sårbar sosial status.

Suzanne Drӓther, leder av EFFATs kvinnekomité, sa: 'EFFAT er overbevist om at avtalen som EU-institusjonen har oppnådd om Direktivet om lønnsgjennomsiktighet er et godt skritt videre mot økt likestilling. Det nye direktivet vil gi ytterligere verktøy for å håndtere lønnsdiskriminering og bidra til å lukke lønnsforskjellene mellom kjønnene i EU.

I henhold til hovedbestemmelsene i direktivet:

  • Arbeidsgivere vil bli pålagt å gi informasjon om innledende lønnsnivåer før ansettelsessamtalen.
  • Arbeidsgivere vil ikke ha lov til å spørre søkere om deres tidligere avlønningshistorikk.
  • Ansatte vil ha rett til å be om informasjon fra sin arbeidsgiver om deres individuelle lønnsnivåer og gjennomsnittlige lønnsnivåer, fordelt på kjønn, for kategorier av arbeidstakere som utfører samme arbeid eller arbeid av lik verdi.
  • Rett til full erstatning, dvs. full tilbakebetaling av etterlønn, bonuser eller naturalytelser som skulle vært utbetalt dersom diskrimineringen ikke hadde skjedd, inkludert renter for forsinket betaling.
  • Arbeidsgivere med 100 eller flere ansatte vil bli pålagt å publisere informasjon om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i bedriften.
  • Dersom lønnsoppgaven viser et kjønnsforskjell på minst 5 %, vil arbeidsgiver være pålagt å foreta en lønnsvurdering i samarbeid med arbeidstakerrepresentanter.
  • Der arbeidsgiveren har unnlatt å oppfylle sine åpenhetsforpliktelser, er det arbeidsgiveren, ikke arbeidstakeren, som må bevise at det ikke har vært lønnsdiskriminering.

Medlemslandene vil måtte sette opp straffer dersom prinsippet om likelønn ikke respekteres, mens arbeidstakere vil ha rett til kompensasjon dersom bedrifter ikke respekterer likelønnsforpliktelser.

Medlemslandene vil da ha tre år på seg til å implementere kravene til lønnstransparens i sin nasjonale lovgivning.

I tråd med EFFATs mål om å styrke likestilling, har EFFAT mottatt midler til et nytt EU-prosjekt for å styrke likestilling i sektorene landbruk, mat og drikke, turisme og husholdningsarbeid. EFFAT vil samle inn, utveksle og bedre forstå dagens situasjon angående lønnsforskjeller mellom kjønn, balanse mellom arbeid og privatliv og kjønnsbasert vold i EFFAT-sektorer med sikte på å utvikle fagforeningers krav, strategier og retningslinjer for kollektive forhandlinger.

EFFAT etterstreber et likestilt, pluralistisk samfunn, hvor prinsippet om likestilling er en sentral milepæl. Å stenge kjønnslønnen i EFFAT og alle sektorer er fortsatt en hovedprioritet sammen med å støtte medlemmer for at det skal bli realitet.

På den internasjonale kvinnedagen slutter EFFAT seg også til EFS-initiativet "Trygt hele veien" som krever at alle kvinner kommer trygt hjem fra jobb, en kampanje opprinnelig lansert av arbeidere i gjestfrihetssektorene fra Unite i Storbritannia.

#IWD2023

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin
Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019

%d bloggere som dette: