Banebrytende avtale om due diligence: EFFAT vinner på franchise

Mar 20, 2024 | I rampelyset, Pressemelding

Avtalen om EU-direktivet om bedriftens bærekraft #DueDiligence funnet av medlemslandene sist fredag ​​og bekreftet i går av EP JURI-komiteen er en stor seier for beskyttelse av miljøet, for lokalsamfunn og for millioner av arbeidere i Europa og globalt.

Direktivet kan være en game changer i kampen mot selskapsfrihet. Ved siden av kan det være et effektivt verktøy for å heve arbeidsstandarden i EFFAT-sektorer preget av spesielt komplekse leverandør- og underleverandørkjeder og franchisenettverk, der straffrihet og brudd på arbeidstakernes rettigheter er vanlig.

Vår viktigste achievements

Inkludering av franchise
EU- og tredjelandsbaserte multinasjonale selskaper som opererer i EU gjennom franchisesystemer er også en del av direktivets virkeområde og vil nå måtte holde seg til due diligence-forpliktelsene. Dette er en stor seier for EFFAT, dets tilknyttede selskaper og alle arbeidere i gjestfrihetssektoren. Praksis for å bryte fagforeninger som følges av multinasjonale hurtigmat- og hotellselskaper vil ikke lenger gå ustraffet, og ofre for vold og trakassering på jobben vil endelig kunne kreve rettferdighet og holde franchisegiganter ansvarlige.

Involvering av fagforeninger
Direktivet sikrer at fagforeninger og arbeidstakerrepresentanter vil være foreløpig involvert i utviklingen og implementeringen av due diligence-politikken.

Due diligence-policyen skal utarbeides i forutgående samråd med selskapets ansatte og deres representanter.
I tillegg vil konsultasjon av interessenter (inkludert arbeidstakerrepresentanter og fagforeninger) finne sted i ulike trinn i due diligence-prosessen, inkludert kartlegging av uønskede konsekvenser, utvikling av planer for forebygging og korrigerende handlinger, og beslutning om suspensjon av forretningsforhold.

«Dette er et direktiv som kan gi en stemme til millioner av arbeidere i næringskjeden som kjemper med arbeidsmisbruk og beklagelige arbeidsforhold, samtidig som de sørger for mat på bordene våre. Dette direktivet er et sårt nødvendig rammeverk for beskyttelse for alle arbeidstakere på tvers av EFFATs mest prekære sektorer. sier Kristjan Bragason, EFFATs generalsekretær om avtalen.

Våre bekymringer
Selv om EFFAT ønsker avtalen velkommen som en stor seier for fagbevegelsen og det sivile samfunn, er EFFAT bekymret over utelukkelsen av Financial Service fra direktivets virkeområde

På grunn av lobbypress på medlemslandene er teksten mye svakere i forhold til omfanget (dvs. en økning i antall arbeidere og omsetningsterskler, noe som fører til at mindre selskaper dekkes) og sivilt ansvar.

Vi beklager også å se at høyrisikosektorene som inkluderte landbruk og mat er fjernet.

Til slutt mener vi at valget om å tillate en progressiv anvendelse av direktivet (fra 3 til 5 år) gir for mye fleksibilitet som setter behovet for en rask implementering av dette direktivet i fare.

EFFAT ser frem til vedtakelsen av avtalen i EP-plenum i april og vil forberede grunnen med sine tilknyttede selskaper for implementering av direktivet i alle medlemsland.

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser