Den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi

Kan 16, 2024 | I rampelyset, Nyhetsmedia

Felles erklæring fra European Trade Union Federations og EFS

17. mai feirer den europeiske fagbevegelsen den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi (IDAHOBIT). På denne dagen minner vi oss selv og europeiske beslutningstakere om at LHBTI+-rettigheter er grunnleggende menneske- og fagforeningsrettigheter.

Vi berømmer fremgangen som er gjort i løpet av de siste tiårene for å fremme rettighetene til LHBTI+-arbeidere på arbeidsplassen gjennom kollektive forhandlinger og utover, for eksempel retten til familieliv gjennom like rettigheter for par av samme kjønn. Imidlertid settes disse prestasjonene nå i tvil eller til og med presset tilbake av høyreorienterte og populistiske bevegelser over hele Europa. Dette gjelder både land der LHBTI+ menneskerettighetslovgivningen er mer avansert, samt land som er i tidlig fase av kampen.

Vi fordømmer ethvert angrep på LGBTI+-samfunnet og minner folk om at «en skade på én er en skade på alle». Det er skade på fagforeninger, alle arbeidere og hele lokalsamfunn. Vi fordømmer forsøk på å gjøre LHBTI+-arbeidere til syndebukker for myndighetenes økonomiske og sosiale feil. Det kan ikke være inkluderende fellesskap eller inkluderende arbeidsplasser uten støtte og inkludering for LHBTI+-personer.

Med spesiell oppmerksomhet understreker vi behovet for beskyttelse av rettighetene til våre transpersoner som i økende grad har vært mål for angrep fra politikere og medarbeidere.

For det formål oppfordrer vi de politiske partiene og de fremtidige medlemmene av Europaparlamentet til å beskytte og fremme LHBTI+-rettigheter i deres valgkampanjer og fremtidig arbeid.

Vi krever at EU og kandidatlandene jobber sammen for å sikre frihet, sikkerhet og likhet for alle LHBTI+-personer i og utenfor EU, inkludert å forsvare LGBTI+-rettigheter i EUs eksterne politikk.

Europaparlamentet, sammen med den nye kommisjonen, bør begge spille en sentral rolle i den forbindelse.

Til slutt er vi svært bekymret for arbeidsplassrelatert vold og trakassering rettet mot LHBTI+-personer, inkludert nettangrep. Noen europeiske fagforeninger fører forhandlinger med europeiske arbeidsgiverorganisasjoner for å beskytte arbeidstakere mot tredjeparters vold og trakassering (TPVH) ved å oppdatere de relevante retningslinjene. Det er arbeidsgivers plikt å sikre trygge og sunne arbeidsmiljøer og å beskytte arbeidstakere mot vold og trakassering fra tredjeparter. Vi understreker at beskyttelse mot vold på jobben er en grunnleggende arbeidstakers rettighet og nedfelt i europeiske arbeidshelse- og sikkerhetsforskrifter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjon 190.

IDAHOBIT Felleserklæring