Den internasjonale kvinnedagen: Avduking av usynlig arbeid  

EFFAT Urgeførst Attraktivitets å erkjenne Unpaid Husarbeid til felles beste for kvinner 

Den internasjonale kvinnedagen (IWD) fungerer som en plattform for å avsløre vedvarende kjønnsforskjeller. I år fokuserer EFFAT på en kritisk sak – ulønnet hus- og omsorgsarbeid. 

Ubetalt hus- og omsorgsarbeid, hovedsakelig utført av kvinner over hele verden, er et komplekst nett av ansvar vevd av kjønnet samfunnsnormer hvilken ikke bare opprettholde stereotypier, men også bidra betydelig til kjønnslønnsforskjellen, arbeidslivs-ubalanse, og generell kjønnsulikhet. 

 EFFAT understreker at det er viktig å anerkjennese ulønnet hus- og omsorgsarbeid som en diskriminerende faset av kvinners bidrag til samfunnet. Denne byrden strekker seg utover husholdningen, og påvirker kvinners tilgang til kvalitetsjobber og opprettholder diskriminerende praksis på arbeidsplassen. Kvinner er ofte ansatt i usikre jobber (dvs. midlertidige og deltidsjobber) på grunn av omsorgs- og hjemmeoppgavene de må utføre. Thans usikre ansettelsesforhold forverrer situasjoner med økonomisk avhengighet - som kan være en grobunn for vold i hjemmet i tillegg til kjønnsbasert vold på jobb. 

EFFAT oppfordrer på det sterkeste regjeringer og arbeidsgivere til å erkjenne at hus- og omsorgsarbeid er et legitimt yrke som er avgjørende for våre samfunn, og beveger seg bort fra den utdaterte forestillingen om at det utelukkende er en «kvinnelig aktivitet». Ratifiseringen og implementeringen av ILO-konvensjonen C189 for anstendig arbeid for husarbeidere er avgjørende skritt for å anerkjennesing av de grunnleggende rettighetene til hushjelper og det vesentlige behovet for kvalitetspleie og tjenester i hjemmet.  

 Ettersom etterspørselen etter husarbeid øker, etterlyser EFFAT økt formalitetsasjon og tilgjengelighet av offentlig og privat omsorgs- og husholdningstjenester av høy kvalitet, med sikte på å eliminere ubetalt og svart husarbeid. Dette initiativet er en del av det overordnede målet om å utrydde ulikhet og diskriminering mellom menn og kvinner i arbeidslivet. 

 EFFATs krav strekker seg til umiddelbar håndheving av direktiver om lønnsgjennomsiktighet og balanse mellom arbeid og privatliv i alle EUs medlemsland. I tillegg er det avgjørende å fremme og øke kvinners deltakelse i kollektive forhandlinger. EFFAT streber etter å utvikle et likestilt arbeidsmiljø ved å aktivt fremme inkludering og likestilling mellom kjønnene i avtaler og forskrifterog ved å sikre utryddelse av kjønnsbasert vold på arbeidsplassen. 

På denne internasjonale kvinnedagen, EFFAT kaller å omdefinere ulønnet hus- og omsorgsarbeid som essensielt, og driver kvinner mot en fremtid der likestilling råder over forankrede kjønnsnormer. 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser