Felles EFFAT-HOTREC-erklæring om kommisjonens initiativ for korttidsleie

Oktober 12, 2022 | I rampelyset, Pressemelding, Turisme

For like konkurransevilkår og rettferdig konkurranse innen gjestfrihet og turisme

12. oktober 2022 | EFFAT og HOTREC, de europeiske arbeidslivets partnere for hotell-, restaurant-, bar- og kafésektoren hilser EU-kommisjonens intensjon om å presentere en lovinitiativ på korttidsutleietjenester (STR) innen utgangen av 2022.

Siden 2014 har HOTREC og EFFAT jevnlig utvekslet synspunkter om virkningen av den såkalte "delings-" eller "plattform"-økonomien på den europeiske gjestfrihetsindustrien under sine sektorvise sosiale dialogmøter, og signert felles uttalelser om temaet i 2015 og 2019, som viser at arbeidslivets parter i den europeiske hotell- og restaurantsektoren deler mange bekymringer.

Faktisk har korttidsleie av overnatting blitt et raskt voksende element i reiselivssektoren og er, til tross for økende profesjonalitet, fortsatt stort sett ukontrollert og uregulert. Dette nye overnattingsfenomenet har brakt frem mange risikoer og utfordringer, som urettferdig konkurranse, sikkerhetsfarer, urapporterte inntektsskatter og press på rimelige boliger.

Basert på evalueringen av virkningen av STR på næringsliv og sysselsetting i gjestfrihetssektoren¹, er arbeidslivets parter enige om at spesifikke tiltak er kreves for å overvinne disse utfordringene og garantere like konkurransevilkår og rettferdig konkurranse. Det kommende kommisjonsinitiativet bør:

  • Etablere et obligatorisk vertsregistreringssystem og obligatoriske datadelingsforpliktelser for STR-plattformer som vil gi myndighetene relevante data.
  • Innføre tiltak som skal ha som mål å nå et sammenlignbart nivå av helse, sikkerhet og sikkerhet for gjester og ansatte som de som allerede er godt etablert for regulerte reiselivsovernattingstjenester.
  • Sørg for at grunnleggende regler gjelder for alle STR-verter (profesjonelle og jevnaldrende).
  • Når den er vedtatt, garanterer du at lovgivning respekteres fullt ut av alle tilbydere av gjestfrihets- og reiselivstjenester, gjennom effektiv håndhevelse, støttet av ressurser og juridisk makt slik at offentlige myndigheter kan gjøre jobben sin riktig, slik at:
    • Kunder er beskyttet,
    • Ansatte behandles rettferdig og har rett til sine rettigheter, og
    • Ansvarlige virksomheter nyter et rettferdig konkurransemiljø / like konkurransevilkår.

Vi har stor tro på at å innlemme disse oppgavene i det kommende lovforslaget vil ivareta konkurranseevnen til gjestfrihetsbedrifter, hvorav de fleste er mikrobedrifter, beskytte jobbene til tusenvis av ansatte som jobber i sektoren, og fremme forbrukernes tillit.

For EFFAT: Kristjan Bragason, generalsekretær | For HOTREC: Marie Audren, generaldirektør

-

¹Se HOTREC Position Paper om EU-omfattende regulering av korttidsleie: Link HOTREC Posisjonspapir


Effat er European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, som også representerer hushjelper. Som et europeisk fagforeningsforbund som representerer 120 nasjonale fagforeninger fra 35 europeiske land, forsvarer EFFAT interessene til mer enn 30 millioner arbeidere overfor de europeiske institusjonene, europeiske arbeidsgiverforeninger og transnasjonale selskaper. EFFAT er medlem av EFS og den europeiske regionale organisasjonen til IUL.
Pressekontakt: Kerstin Howald – k.howald@effat.org

HOTREC er paraplyforeningen for hoteller, restauranter, barer og kafeer og lignende etablissementer i Europa, som samler 47 nasjonale foreninger i 36 land, og er stemmen til europeisk gjestfrihet. HOTRECs oppdrag er å representere og forkjempe sine interesser overfor EU og internasjonale institusjoner, fremme kunnskapsdeling og beste praksis blant medlemmene for å fremme innovasjon ytterligere, og fungere som en ekspertiseplattform for gjestfrihetssektoren.
Pressekontakt: Marta Machado – marta.machado@hotrec.eu

Felles EFFAT-HOTREC-erklæring om kommisjonens initiativ for korttidsleie – 12

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019